Sveti Higin, papa

Sveti Higinpapa od oko 136. do oko 142

Bio je filozof atenskoga podrijetla, a za svoga je kratka pontifikata, prema zbirci Liber pontificalis, ustanovio niže redove te uredio crkvenu hijerarhiju, čime je uveo jasniju razliku između obveza prezbitera i đakona.

Prema tradiciji, on je uveo običaj, da osoba koja se krsti ima kuma. Prema Ireneju Lionskom, u njegovo je doba u Rim došao gnostik Valentin, koji je ostao u gradu sve do pontifikata pape Aniceta. Istovremeno u Rimu je bio i drugi gnostički učitelj, Cerdon, koji je priznao svoje greške i bio primljen u zajedništvo s Crkvom, ali se kasnije ponovno vratio svome krivovjerju.

Prema predaji, Higin je naložio da sve crkve moraju biti posvećene. U Katoličkoj Crkvi se kao svetac. Spomendan mu je 11. siječnja. Prema drevnoj predaji, pogubljen je za progonstava pod carom Antoninom Pijem, no ne postoje dokazi o njegovu mučeništvu. Pokopan je blizu bazilike Svetog Petra u Rimu.

Rimskom martirologiju o njemu piše:

 „11. siječnja - U Rimu rođenje za nebo svetog Higina, pape i mučenika, koji je slavno podnio mučeništvo za Antoninova progonstva.”