Radovi u župnom centru 2021/22.

Radovi u 2021. godini obuhvaćaju obnova Župnog ureda iznutra te priprema i izvođenje radova na rekonstrukciji crkvenog ulaznog stepeništa. Stepenište će imati gazišta od kamenih blokova 15x37x slobodne dužine. Sve stare  vertikalne obloge od kamena debljine 1,5 se uklanjanju i stavljaju nove u istoj boji kamena kao stepenište i debljine 3 cm. koje će se pričvršćivati poliuretanskim masama i šarafima utezati. 

U travnju rađena je obnova moleraja u Župnoj kući

 

Radovi na rekonstrukcij crfkvenog ulaznog stepeništa. Gazišta stepenica su rađena od punog granita 15x37xslobodna ili za bočne krakove određena dužina. Radove su izvodili: Ilija Barišić, Ilija Šiljić i Šimić Anto. 

 

U lipnju dovršena je  obnova pročelja crkve