RADOVI U ŽUPNOM CENTRU 2020.

Radovi u Župnom centru u 2020. godini otpočeli su 18. ožujka s prekidom u travnju, te nastavljeni u svibnju. Radove izvodi Firma Jurišić Ante. Predviđeni radovi u 2020. su: Definiranje pločnika oko cijele Župne dvorane, defininiranje pločnika u flaster oblogama od ulaza u dvoranu prema WC-u i spoj od platoa Crkve do istoga. Definiranje hodočasničke staze-pločnika oko crkve u armiranom pločniku i završnim oblogama.