RADOVI U 2019. G.

 

RADOVI U 2019.
Predviđeni radovi u 2019 na dogradnji Caritasove kuhinje u kojoj djeluje Samaritanska zajednica otpočeli 15.siječnja.
Otpočeli su i radovi na podizanju betonsko ciglane ograde u dužini od 50 metar i visini 2,50 na razgraničenju gdje je izgorila živa ograda -desna strana od Župnog ured.
Fotografije će biti na linku RADOVI U ŽUPNOM CENTRU.

U nedjjelju 29. rujna 2019.  radovi koji su otpočeli 15. siječnja, završeni su i blagoslovljeni u nazočnosti 15. vijećnika i vijćnica.