Početkom svibnja postavljena je i puštena automatska klimatizacija župne crkve


Nakon izrade tehničke dokumentacije od strane dipl. ing stroj. Pere Penave, firma 'Vokel' iz Posušja isporučila je opremu za atomatsku klimatizaciju objekta naše crkve. Radove su izveli Vokelovi strojari na čelu s Matom Markićem. Eelektro priključenje i automatizaciju rada samog postrojenja izvršili su naši majstori na čelu s ing. Miroslavom Ivankovićem. Izolacije cijevi u objektu crkve protiv orošavanja izveli majstori izolateri iz Hrvatske.