Radovi na unutrašnjem dijelu crkve

U liistopadu i studenome 2017. završeni radovi u unutrašnjosi crkve. Unutrašnji dio crkve u potpunosti je u plošnim zidnim površinama obnovljen u cijelosti, a djelomično, revitaliziran i rekonstruiran (osim stropa).