PREMINULI ŽUPLJANI U 2015.

Dana 5. siječnja 2015. umro je naš župljanin ANTO BREZONJIĆ Mije, r. 1936. Sprovodni obredi održani su 6. siječnja 2015. u 14:00 sati iz župne crkve.

Počivao u miru Božjem!

**************

Dana 14. siječnja 2015. umrla je naša župljanka JELA ŠIMIĆ  r. Marić - r. 1932. Sprovodni obredi obavljeni su  16. siječnja 2015. u 14:00 sati iz župne crkve.

Počivala u miru Božjem!

 ************
Dana 15. siječnja 2015. umrla je naša župljanka ANĐA ILIČEVIĆ r. Zrakić - r. 1935. Sprovodni obredi obavljeni su iz kapele na groblju sv. Ante 17. siječnja u 13:00 sati.

Počivala u miru Božjem!

***************

Umrla je 20. siječnja 2015. naša župljanka KATA LUCIĆ r. Nogić - r. 1932. Sprovodni obredi obavljeni su  21. siječnja 2015. iz župne crkve u 14:00 sati  na groblje Sv. Ante.

Počivala u miru Božjem!

**********

Umro je 19. siječnja 2015. naš župljanin u Švicarskoj JOKO KOVAČEVIĆ Petra, r. 1942. Sprovodni obredi obavljeni su  22. siječnja 2015. u 14:00 sati  iz  župne crkve u Novom Selu na groblje sv. Ante.

Počivao u miru Božjem!

***************

Dana 23. siječnja 2015. umro je naš župljanin ILIJA AGATIĆ sin Marka, r. 1928. Sprovodni obredi obavljeni su  25. siječnja 2015. u 14:00 sati iz crkve.

Počivao u miru Božjem!

**********

Dana 6. travnja 2015. umrla je naša župljanka ANICA STUDENOVIĆ r. Ćulap ( r.1939) supruga Joze Studenovića.Sprovodni obredi obavljeni 8.travnja 2015. iz župne crkve u 11:00 sati.

Počivala u miru Božjem!

++++++++++++

Dana  14. travnja 2015. umro je naš župljanin IVO MARTINOVIĆ PAVE (1950). Sprovodni obredi obavljeni  15. travnja 2015. u 14:00 sati iz župne crkve.

**************

Dana 14. svibnja 2015. umrla je naša župljanka SPASENIJA KOVAČEVIĆ (1944) . Sprovodni obredi obavljeni 15. svibnja 2015. u 15:00 sati iz grobljanske kapele.

Počivala u miru Božjem!

*************

U utorak 2.lipnja 2015. umro je naš župljanin ANTO BARUKČIĆ (1937) Sprovodni obredi obavljeni u srijedu u 16:00 sati iz groblja.
Sv. Ante.

Počivao u miru Božjem!

**************

U srijedu 3. lipnja 2015. umrla je naša župljanka MANDA ČANČAR r. Perković (1945) supruga pokojnog Pere. Sprovod je obavljen 6. lipnja iz groblja sv. Ante.

Počivala u miru Božjem!

****************

Dana 20. lipnja 2015. umro je naš župljanin MATO BRAJINOVIĆ ( r.1935) Stjepe. Sprovodni obredi održani su 22.lipnja 2015. u 14:00 sati

Počivao u miru Božjem!

*************

Umrla je, 26. lipnja 2015. naša župljanka JELA BARUKČIĆ Mate (r. 1936). Sprovod je obavljen  27. lipnja 2015. u 14:00 sati u groblju sv. Ante.

Počivala u miru Božjem!

********************

Dana 25. srpnja 2015. umrla je naša župljanka MARA BREZONJIĆ r. Pačak (1935). Sprovod je obavljen 26. srpnja 2015. u 14:30 sati u staro groblje.

Počivala u miru Božjem!

*************************

Dana 26. kolovoza 2015. umro je PETAR MARIĆ (1941). Sprovod je obavljen  29. kolovoza 2015. u 15:00 sati iz groblja Ivana Pavla II.

Počivao u miru Božjem!

******************

Dana 9. rujna 2015. umro je naš župljanin MIJAT JURKIĆ Ilije (1940). Sprovod je obavljen 11. rujna 2015. u 14:00 sati na groblju Sv. Ante.

Počivao u miru Božjem!

 

*********************

Dana 21. rujna 2015. umro je naš župljanin ČUJIĆ MARKO (1959). Sprovod je obavljen 22. rujna 2015. iz kapele u groblju Sv. Ante.

Počivao u miru Božjem!

********************

Dana 9.listopada 2015. umrla je naša župljanka STANA PANDUREVIĆ r. Pušeljić (1934). Sprovod je obavljen  11. listopada u 14:00 sati u groblju Sv. Ante.

Počivala u miru Božjem!

********************

Dana 8. studenoga 2015. umro je naš župljanin MARKO IVANKOVIĆ Vladimira (1938). Sprovod je obavljen 10. studenoga u 14:00 sati. na groblju Ivana Pavla II.

Počivao u miru Božjem!

******************

 

Dana 16. studenoga 2015. umrla je MARA BABIĆ (1946). Sprovodni obredi obavljeni su 17.studenoga u 14:00 sati na groblju
Ivana Pavla II.

Počivala u miru Božjem!

***********

Dana 25. studenoga 2015. umro je naš župljanin Dragoljub Ivanković (1946). Sprovodni obredi obavljeni 26. studenoga u 13:00 sati na groblju Ivana Pavla II.

Počivao u miru Božjem!

******************

Dana 2. prosinca 2015. umrla je naša župljanka KOVAČEVIĆ ANKA Pere (1935). Sprovodni obredi obavljeni 4. prosinca u 13:00 sati na groblju Sv. Ante.

Počivala u miru Božjem!