Preminuli župljani u 2020.

Umrla je 3. siječnja 2020. naša župljanka IVKA STANIĆ r. Martinoivć (1931) ž. pokojnog Ante. Sprovod je obavljen 6. siječnja u 14:00 sati iz crkve ma groblje sv. Ante.
Počivala u miru Božjem.

****************

Umro je 16. siječnja 2020. naš župljanin MARKO BREZONJIĆ (1951) Ilije. Sprovod je obavljen u subotu18.siječnja 2020. u 11:00 sati iz crkve na staro dubičko groblje.
Počivao u miru Božjem!

************

Umrla je 26. siječnja 2020. naša župljanka JANJA ĆULAP, r. Božić  (1927) Joze. Sprovod je obavljen 29. siječnja 2020. iz crkve u 13. sati na groblje sv. Ante.
Počivala u miru Božjem!

*****************

Umrla je 4.veljače 2020. naša župljanka MARA JOVIĆ  Ive, r. Brezonjić (1923.). Sprovod je obavljen 6.veljače 2020. iz župne vrkve u 15:00 sati na groblje sv. Ante.
Počivala u miru Božjem!

****************

Umro je 2. ožujka 2020. naš župljanin IVAN UDOVIČIĆ, r. 1932. Sprovod je obavljen u srijedu 4. ožujka iz župne crkve u 13:00 sati na groblje Ivana P.II.
Počivao u miru Božjem!

**************

Umro je 20. ožujka 2020. naš župljanin JOZO STUDENOVIĆ Marka, 1935. g. Sprovod je obavljen u Starom groblju 21. ožujka u 14:00.
Počivao u miru Božjem!

****************

Umrla je 3. lipnja 2020. naša župljanka IVKA LUKIĆ, r. Protrkić (1945.). Sprovod je obavljen  5.lipnja u 14:00 sati  iz župne crkve u groblje Ivana Pavla II.
Počivala u miru Božjem!

***********

Umro je 22. ožujka 2020. naš župljanin TOMO JURKIĆ, Matije (1960.). Sprovod je obavljen 27. lipnja 2020. iz groblja sv. Ante.
Počivao u miru Božjem!

************

Umrla je 30. lipnja 2020. naša župljanka JANJA AGATIĆ Filipa (1939.). Sprovod je obavljen 2. srpnja 2020. iz groblja sc. Ante  u 15:00.
Počivala u miru Božjem!

***************

Umro je 13. srpnja 2020. naš župljanin JOZO PAVLOVIĆ Ive (1935). Sprovod je obavljen 15. srpnja u 14:00 sati iz crkve na groblje sv. Ante.
Počivao u miru Božjem!

************

Umrla je 13. kolovoza 2020. naša župljanka DANICA ŠIMIĆ r. Brdarić (1937.g.). Sprovod je obavljen u 15.8. 2020. u 17:00 sati  iz crkve.
Počivala u miru Božjem!

***********

Umrla je 15.8.2020. naša župljanka IVKA BRAJNOVIĆ, r. Šiljić (1943.g.) . Sprovod je obavljen 17. 8. 2020. u 14:00 sati iz groblja sv. Ante.
Počivala u miru Božjem.

***********

Umrla je 21. 8.2020. naša župljanka ANA IVANKOVIĆ, r. Jularić (1949.) ž. Matije. Sprovod je obavljen 22. 8. 2020. iz crkve u 17:00 sati  na groblje Ivana Pavla II.
Počivala u miru Božjem.

******

Umro je 23. 8.2020. naš župljanin MIRKO BREZONJIĆ Ante (1961.). Sprovod je obavljen 24.8.2020. iz crkve u 14:00 sati na staro groblje.
Počivao u miru Božjem.

*************

Umro je 30.kolovoza 2020. naš župljanin ANTO DAIDŽIĆ Ive (1946).  Sprovod je obavljen 3.9.2020. u 14:00 sati. iz župne crkve na groblje sv. Ante.
Počivao u miru Božjem.

**********

Umro je 1. rujna 2020.  ILIJA PANDUREVIĆ Pere (1958.). Sprovod je obavljen 4.9.2020. u 14:00 sati iz groblja.
Počivao u miru Božjem.

***************

Umrla je 9.9. 2020. naša župljanka STAŽIJA LUKAČ r. Barišić (1934.) ž. pokojnog Ive. Sprovod je obavljen 11.9.2020. u 12:00 sati  iz groblja Ivana Pavla II.
Počivala u miru Božjem.

***********

Umro je 22. rujna 2020. naš župljanin JOZO IVANČIĆ Filipa (1950.). Sprovod je obavljen  26.rujna u 14:00 sati iz crkve na groblje sv. Ante.
Počivao u miru Božjem!

***********

Umro je 9. listopada 2020. naš župljanin JURO IVANČIĆ (1934.). Sprovod je obavljen 10. listopada 2020. iz crkve u 14:00 sati na groblje sv. Ante.
Počivao u miru Božjem! 

**********

Umrla je 29. listopada 2020. naša župljanka LUCIJA IVANKOVIĆ (1937). Sprovod je obavljen 30.listopada u groblju Ivana Pavla II. u 14:00 sati.
Počivala u miru Božjem!

********

Urla je 12. studenog 2020. naša župljanka MARA POPIĆ Ilije (1940.) . Sprovod je obavljen 13.11. iz groblja sv. Ante u 14:30.
Počivala u miru Božjem!

*********

Umrla je 13. studenog 2020. naša župljanka IVKA BARUKČIĆ Joze (1949.). Sprovod je obavljen 16. studenog u 13:00 sati iz groblja.
Počivala u miru Božjem!

***********

Umro je  19. sdudenog 2020. naš župljanin PAVO KOVAČEVIĆ Pere (1973.). Sprovod je obavljen 21. sudenog 2020. u 12:00 sati iz crkve.
Počivao u miru Božjem!

*********

Umrla je 18. studenog 2020. naša župljanka MANDA MARIĆ, r. Pravdić (1947.). Sprovod je ovavljen 21. studenog 2020. u 14:00 sati iz crkve.
Počivala u miru Božjem!

***********

Umro je 8. prosinca 2020. naš župljanin MATO LUCIĆ Ive. Sprovod je obavljen 10. prosinca iz groblja Ivana Pavla II. u 14:00 sati
Počivao u miru B ožjem!

*********

Umrla je 17. prosinca 2020. naša župljanka JELA KOVAČEVIĆ r. Arambašić (1940). Sprovod je obavljen 21. prosinca  2020. u 13:00 sati iz crkve.
Počivala u miru Božjem!