PAPA: MISA JE KRISTOVA ŽRTVA KOJA JE BESPLATNA

PAPA: MISA JE KRISTOVA ŽRTVA KOJA JE BESPLATNA

Nastavljajući niz kateheze o Svetoj misi, Sveti Otac se na općoj audijenciji, 7. ožujka usredotočio se na euharistijsku molitvu koja tvori središte i vrhunac Mise

Tri su stava koja nikad ne bi smjela izostati kod Isusovih učenika: naučiti zahvaljivati, učiniti život darom ljubavi i izgraditi konkretnu zajednicu u Crkvi i sa svima – kazao je papa Franjo u katehezi na općoj audijenciji u srijedu, 7. ožujka 2018., nastavljajući tako niz kateheze o Svetoj misi, usredotočivši se na euharistijsku molitvu koja tvori središte i vrhunac Mise. U toj molitvi Crkva očituje ono što se ostvaruje kad se slavi euharistija i razlog zašto se slavi, naime, zajedništvo s Gospodinom koji je stvarno prisutan pod prilikama kruha i vina.

Sveti je Otac podsjetio da nakon što svećenik pozove narod da molitvom i hvalom uzdigne srca ka Gospodinu, on u ime cijele zajednice upravlja molitvu Bogu Ocu po Isusu Kristu u Duhu Svetome. „Smisao je te molitve“, kako stoji u Općoj uredbi Rimskog misala, „da se cijeli zbor vjernika sjedini s Kristom u ispovijedanju čudesnih Božjih djela i u prinošenju žrtve. Euharistijska molitva zahtijeva da ju svi slušaju s poštovanjem i u tišini“ (OURM 78). A kao što stoji u Katekizmu Katoličke Crkve „Kristova žrtva i žrtva euharistije samo su jedna žrtva“ (KKC 1367).

Papa je napomenuo da se u misalu nalaze različite formule euharistijske molitve, a koje se sastoje od karakterističnih elemenata. U svom se izlaganju posebno usredotočio na tri elementa: na davanje hvale koje dolazi do izražaja naročito u predslovlju; zatim na poklik u kojem sav puk pjeva Svet pridružujući se tako anđelima i svetima u slavljenju i hvaljenju Gospodina; te konačno na epiklezu kojom Crkva posebnim zazivima moli Božju silu da prineseni darovi budu posvećeni, odnosno da postanu Tijelo i Krv Kristova. Djelovanje Duha Svetoga i moć Kristovih riječi koje izgovara svećenik, čine stvarno prisutnim, pod prilikama kruha i vina, Kristovo Tijelo i Krv, posadašnjujući tako njegovu žrtvu na križu – objasnio je papa Franjo.

To je otajstvo vjere, kao što ispovijedamo poslije posvećenja – kazao je Sveti Otac i nastavio – Slaveći spomen-čin Gospodinove smrti i uskrsnuća u iščekivanju njegova ponovnog dolaska, Crkva prinosi Ocu žrtvu koja pomiruje nebo i zemlju. (…) A po blagovanju Tijela Kristova postajemo njegovo živo Tijelo u današnjem svijetu. Sjedinjenje s Kristovom žrtvom također je otajstvo zajedništva vidljivog u zagovoru zajednice za Crkvu i svijet – napomenuo je Papa, upućujući u tom kontekstu na ono što stoji u Katekizmu: „Crkva je u katakombama često prikazana u liku žene u molitvi, raširenih ruku u stavu moliteljice. Poput Krista koji je raširio ruke na križu, po Njemu, s Njim i u Njemu i ona prinosi i zauzima se za ljude“.

Sveti je Otac istaknuo da se nikoga i ništa ne zaboravlja u euharistijskoj molitvi, nego se svaka stvar vraća natrag Gospodinu. Nikoga se ne zaboravlja. Ako imam nekoga, prijatelja ili člana rodbine, koji je u potrebi ili je prešao iz ovoga u drugi svijet, mogu ga se u tim trenucima sjetiti u svojoj nutrini i tišini ili se pobrinuti za to da se njegovo ime izgovori. Papa Franjo je u tom kontekstu upozorio da se misa ne plaća. Jeste li me razumjeli? – nastavio je Papa – Misa se ne plaća. Misa je Kristova žrtva koja je besplatna. Otkupljenje je besplatno. Želiš li dati prilog, možeš to slobodno učiniti, ali ne moraš ništa plaćati! Važno je shvatiti to.

Papa Franjo je potom napomenuo da je svjestan kako bi kodificirana formula molitve mogla djelovati daleko, no ako dobro shvatimo značenje, sigurno ćemo moći bolje sudjelovati. Ona zapravo očituje sve ono što ostvarujemo u slavljenju euharistije, te nas također uči da njegujemo tri stava koji nikad ne bi smjeli manjkati kod Isusovih učenika. Ta su tri stava, prema Papinim riječima: naučiti zahvaljivati uvijek i posvuda; učiniti od našeg života slobodan i besplatan dar ljubavi; i konačno, izgraditi konkretnu zajednicu u Crkvi i sa svima. Neka nas ova središnja molitva svete mise poduči da, malo po malo, čitav naš život postane „euharistija“, odnosno djelovanje milosti – kazao je na kraju kateheze Sveti Otac.

Papa je nakon kateheze pozdravio Međunarodni paraolimpijski odbor i sve sportaše koji će sudjelovati na Zimskim paraolimpijskim igrama u južnokorejskom gradu Pjongčangu. Podsjećajući da je taj grad nedavno ugostio Olimpijske igre, papa Franjo je rekao da nam je taj veliki sportski događaj pokazao kako sport može graditi mostove među zemljama u sukobu, dajući valjan prinos i perspektivu za mir među narodima. Napomenuo je da Paraolimpijske igre, još više, svjedoče da se zahvaljujući sportu mogu nadvladati vlastite teškoće.

Istaknuo je da su paraolimpijci primjer hrabrosti, postojanosti i ustrajnosti za sve, ne dopuštajući da ih pobijede ograničenja. Sport je velika škola uključivosti, ali i nadahnuće za naše osobne živote te opredjeljenje da preobrazimo naša društva – kazao je Sveti Otac, zajamčivši organizatorima i sudionicima svoje molitve kako bi taj događaj potaknuo dane mira i radosti za sve. Dodajmo da će se Paraolimpijske igre održati u Pjongčangu od 9. do 18. ožujka.

Papa je osim toga podsjetio da će sljedećeg petka, 9. ožujka, u bazilici Svetoga Petra predvoditi korizmeno pokorničko bogoslužje u prigodi tradicionalne inicijative „24 sata za Gospodina“. A kao što je Sveti Otac napisao u ovogodišnjoj korizmenoj poruci, riječ je o inicijativi koja poziva čitavu crkvenu zajednicu da slavi sakrament pomirenja u sklopu euharistijskog klanjanja. Održat će se u petak 9. i subotu 10. ožujka, a predviđeno je da u svakoj biskupiji barem jedna crkva ostane otvorena 24 sata bez prestanka, pružajući vjernicima priliku za euharistijsko klanjanje i sakramentalnu ispovijed. Papa Franjo je na kraju izrazio nadu da će crkve biti otvorene da bi prihvatile sve one koji se žele pripremiti za Uskrs slavljem sakramenta pomirenja kako bi na taj način doživjeli Božje milosrđe.