BOG "SVEMOGUĆI" U PAVLOVIMA OČIMA


Svakog dvadesetpetoga u mjesecu BIBLIJSKO-MOLITVENA ZAJEDNICA ima svoj molitveni susret uz neku od predviđenih bilbijskih tema koje se obrađuju. U studenome 2015. tema je "SVEMOGUĆI BOG" u Poslanicama sv. Pavla. Veći dio članova Zajednice dao je u cjelovečernjem terminu svoje razmišljanje. Susretu je predhodila filmizirana uvodnica na temu "Bog Otac Svemogući ", a završio je s Večrnjom molitvom Božankog časoslova.