RASPORED MINISTRANATA ZA 2014/15.

MINISTRANTI PO GRUPAMA                  
  2014/2015                
Prva grupa - rana   sv. Misa                  
1 Gabrijel   Iličević                
2 Luka Studenović                
3 Marko Protrkić                
4                  
                   
Drga grupa - pučka sv. Misa                  
1 Kristijan Agatić                
2 Ivan Šiljić                
3 Mateo Udovičić                
4                  
                   
Treća grupa - rana sv. Misa                  
1 Mijo Iličević                
2 Marko Brezonjić                
3                  
4                  
                   
Četvrta grupa -   pučka sv. Misa                  
1 Antonio Šiljić                
2 Dario Barukčić                
3                  
4                  
                   
Peta grupa - rana sv. Misa                  
1 Ivica Ravnjak                
2 Stjepan   Martinović                
3                  
4                  
                   
Šesta grupa - pučka   sv. Misa                  
1 Juro Ćulap                
2 Željko Barukčić                
3                  
4