U Župi proslavljen prijem novih Ministranata


U nedjelju 28. svibnja 2017. u našoj Župi pod ranom sv. Misu primljeno je šest NOVIH MINISTRANATA u Ministrantsku zajednicu koja sada ukupno ima dvadeset i jednog Ministranta.
Ministranti su prošli vrijeme pripreme i obuke te sam čin svoga OBEĆANJA da će vjerno služiti u svojoj Ministrantskoj službi. Roditeljima i Ministrantima četitamo!