Što je to duhovna suša i tajanstvena snaga?

Zavjetni dan Gospi 8. kolovoza 2016. – Adoracja

U mjesecu Augustu (uzvišeni mjesec) slavimo nebeski rođendan Blažene Djevice Marije.
Nije samo njezin zemaljski svršetak života osjenjen Božjom tajnom, nego je i njezin početak zemaljskog života osjenjen silom Duha Svetoga.
Svesilni joj učini velike stvari.

 • Pravi njezin početak života seže od onoga trenutka kada je čovjek ušao u grešno stanaje oholosti i sebičnosti.
 • Posljedice su za čovjeka bile velike i teške. U znoju lica svoga mora raditi, živjeti, ali i umrijeti u svojim grijesima. Nebo je bilo ztvoreno.

Ovdje se krije odgovor zašto nekad i zašto danas, prilazimo Kristu i Blaženoj Djevici Mariji.
Braćo i sestre,
čitajući Sv. Pismo – Riječ Božju pitamo se: O kome više govori Sv. Pismo, o Bogu ili o čovjeku?
Moramo ustvrditi:

 • Glavni sadržaj Svetoga Pisma je čovjek.
 • Ali središte Svetoga Pisma je Marija i Isus.

Njihova je misija spasiti čovjeka. Otvoriti nebo.
A tada se otvara put od grešnika do baštinika. I to čini Ona koja je ostala prijatelj Boga i Ljudi.

 • Ona koja je ostala oko slijepcu.
 • Ona koja je ostala noga bogalju.
 • Ona koja je ostala naša Majka.
 • Ona koja je ostala naša suotkupiteljica.
 • Ona koja je ostala naša luka spasa.

S njezinim rođenjem otvara se prva stranica Novoga Zavjeta.
Počela je s Bogom i završila je s Bogom.
 

Bog joj podari život bez grijeha. A ona postaje i ostaje Bezgrešna.

 • Po njoj je došao onaj koji će imati hrabrosti osuditi zlo, ali i otkupiti čovjeka od grijeha.
 • Došao je onaj koji će navijestiti evanđeosku istinu o Bogu i čovjeku.
 • Došao je onaj koji će imati tjelesnu i duhovnu hrabrost.     
 • Došao je onaj koji koji će navijestiti Božje milosrđe i uspostaviti civilizaciju      ljubavi i naviještati da je Bog Ljubav.

Ali po Njemu, došli su i novi ljudi, koji neprestano svlače starog grešnog i oblače novog čovjeka.
Svi novozavjetni ljudi mogli su osjetiti tako jako novi život, život koji ulazi u naš život.

 • A s Njime se i naš život mijenja, jer prenosi život duha.
 • Čovjekov duh s Kristom postaje najveća snaga svijeta.

Svatko je od nas osjetio u neke dane svoga života tajnstvenu snagu.
Ali svatko je osjetio i dane kada je vladala duhovna suša.
Pogledajmo današnje Evanđelje u kojem Isus Pita Petra: Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?“ Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili neki od proroka.“ A Petar ustvrdi. „Ti si Krist – Pomazanik, Sin Boga živoga.“

 • Na ovakvu Petrovu izjavu o Isusu, uslijedila je Isusova izjava: „Ti si Petar- Stijena i na toj stijeni sagradit ću svoju Crkvu, i vrata je paklena neće nadvladati.Tebi ću dati ljučeve kraljevstva nebeskog, pa što god odriješiš na zemlji bit će odriješeno na nebesima....“

Veličanstvena je ovo razmjena snage duha. Veličanstveno ulaženje Isusa u život Petrov.
Veličanstvena je razmjena snage Božjeg Duha po Majci Božjoj i Isusu Kristu s nama koji otvaramo svoju dušu i svoje srce, sve od Petrovih dana do danas.
Bože tebi hvala! Majko Božja, tebi hvala!

         Župnik