Sveti Ćiril, monah i Metodije, bisk. – zaštitnici Europe

Sveti Ćiril, monah i Metodije, biskup – zaštitnici Europe

***********

Dj 13, 46-59: Na ovaj blagdan slavenskih apostola, čitamo čitanja koja govore gdje su korijeni apostolskog djelovanja. Ponajprije apostolska misija ističe iz Kristova poslanja, a poslije Krista Apostoli vjerno misionarski djeluju. Tako su prethodnici ove dvojice braće, slavenskih apostola, Pavao i Barnaba dotakli tlo Europe, ali će pravi misionarski posao učiniti: Sv. Benedikt, sv. Patrik, sveti Ćirili i Metodije i mnogi drugi.Da bi bolje razumjeli događanja na misijskim putovanjima, pogledajmo malo kako teče misijska služba na Pavlovom i Barnabinom misijskom putovanju i djelovanju, te malo se više upoznajmo o povijesnim, geografskim i kulturološkim datosti toga vremena i prostora. Mala Azija, kuda se kreće Pavao, je mostobran koji se prostire između Crnog i Sredozemnog mora, a gotovo da kopnom dotiče Europu. Golemi su to prostori, a priroda prostora je brdovita s mnoštvom različitih naroda, jezika i običaja. Odatle mnogo pokrajina različitih imena s čvrstim pokrajinskim mentalitetom. U vrijeme sv. Pavla, koji je obišao velik dio Male Azije, pučanstvo je već bilo helenizirano. Službeni jezik je grčki. Sve urbanizirane sredine govorile su grčki. Rimska vlast političku geografiju radi na Provincije: Provincija Azija s glavnim gradom Efezom-zapad, Licija i Pamfilija s glavnim gradom Atalijom-jug, Bitinija i Pont s glavni gradom Nikomedija-sjever, Galacija s glavnim gradom Ancira (današnja Ankara)-središnji dio, Cilicija s glavnim gradom Tarzom-jogoistok -veza sa Sirijom, ova pokrajina bila je pod sirijskim upraviteljem koji je imao sjedište u Antiohiji sirijskoj, Kapadocija s glavnim gradom Cezarejom- središnji istočni dio današnje Turske, Pizidija s glavnim gradom Antiohijom pizidijskom, odakle su Pavla protjerali za grad Ikoniji u pokrajini Likaoniji.
Pavao je svoj govor, u Antiohiji pizidijskoj, završio riječima: „Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja... ali kad je odbacujete i sami sebe učiniste nedostojnim, obraćamo se poganima.“ A to je zapovijed od Gospodina:
„Postavih te za svjetlost poganima da budeš na spasenje do nakraj zemlje.“ Pavao i Barnaba stresu prašinu s nogu protiv njih i odu u Ikonij.

**********

Lk 10, 1-9: Isus, u jednoj od svojih postaja na putu u Jeruzalem, odabire osim Dvanestorice još drugih 72 učenika i šalje ih u svijet propovijedati Evanđelje. Misija za nove misionare nije lagana. Ona se sastoji od svjedočenja, propovijedanja Kraljevstva Božjeg, liječenja svake tjelesne i duševne boli... Nadalje, Isusove riječi potvrđuju težinu i složenost misije, kad kaže: „Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće.“ Ovim i dodatnim uputama, da putem ne brbljaju bez potrebe sa slučajnim prolaznicima, a kad u koju kuću uđu i ukućani ih lijepo prime, toj kući recite: „Mir vama!“ Vi nosite spasenje i blagoslov toj kući i u takvoj kući možete dalje propovijedati. Ali, ako vas ne prime, zadržite svoj mir, jer njihovo protivljenje ne može zaustaviti dolazak Kraljevstva Božjega, a Bogu prepustite konačni sud.