Iz nevolja postoji samo jedan put, a on je obraćenje (XIII.tj.ut.)

Iz nevolja postoji samo jedan put, a on je obraćenje (XIII.tj.ut.)

*********

Am 3, 1-8; 4, 11-12: Prorok Amos, kao i drugi proroci govore da je glavni grijeh Izraela bio u odmetništvu od Boga i klanjanju idolima.Amos naglašeno govori o moralnom i društvenom padu. Izrael je prekršio Savez s Bogom i bit će kažnjen. To je jednostavan proces uzroka. Bog je govorio on će i djelovati. Od prekrasne Samarije, s velikim kamenim zgradama i lijepo izrađenim pročeljima od bjelokosti, ostat će samo temelji; tek da se pokaže kako je grad nekoć postojao. A Bog će razvaliti znakove tuđe religije u Betelu. Amos se zaista dramatično posvetio svojoj proročkoj ulozi. On je uviđao da jedino korjenita promjena života može spasiti Izraela. Uspavani asirski div brzo će se probuditi i razoriti Izraela.
Prorok vidi samo jedan put, a on je obraćenje. Ako prorok tako proriče onda je to govor Jahve, a ako Bog govori, prorok ne može ne prorokovati. Razlog takve Božje brige je u odabiru naroda da on bude Božji narod. Tako uz povlasticu dolazi i odgovarajuća obaveza. Božji narod je više primio, od njega se zato i više traži.
********

Mt 8, 23-27: Dok Isus propovijeda o nastupanju novoga Božjeg svijeta, svoje riječi potvrđuje nizom veličanstvenih čudesa. Ranije smo istaknuli, da čudesa imaju cilj učvrstiti vjeru da je on Sin Božji-Bog. Između mnogih čudesa koje je Isus činio u narodu, današnje čudo Isus čini među svojim učenicima. Dok su na moru on utišava oluju. Stišavanje oluje zadivilo je Isusove učenike.
Očito da je Isus želio svoju zajednicu učenika ohrabriti, dok postoje iskušenja i opasnosti, moraju znati da je on uvijek s njima. Ovaj se događaj zbiva u slici kasnijeg Petrovog vođenja Crkve. Crkva je viđena u slici lađe kojom Petar upravlja, ali uvijek je Krist sigurnost Petrove plovidbe.