Kralju je to teško palo, ali ne i ženi, kraljici Izabeli (11.tj.k.g.pon.)

Kralju je to teško palo, ali ne i ženi, kraljici Izabeli (11.tj.k.g.pon.)
**********
1 Kr 21, 1-16: 
Iliju prate stalni sukobi s kraljem Ahabom. U današnjem odlomku, iz Prve knjige o kraljevima, Ilija ukazuje na dvostruki zločin kraljeva dvora. Uza sve svoje imanje Ahab poželje i Nabotov vinograd koji je neposredno uz njegovo imanje. Ali, kako se domoći vinograda kad Nabot ne želi niti zamjenu niti prodaju. Po zakonu prinudna prodaja zemlje bila je protuzakoniti čin u Izraelu. Djedovina se prenosila iz koljena na koljeno, i nije postojao nikakav zakonit način preuzimanje tuđeg vlasništva. Kralju je to teško palo, ali ne i ženi, kraljici Izabeli. Dok je njezin muž ljuti zbog neuspjelih pregovora, ona kriomice priprema smaknuće Nabota koji bijaše čestit i pošten čovjek. Prepuna nevjerojatne zloće, sprema zločinačku spletku. Napisala je pismo s kraljevim potpisom i pečatom s nalogom da se proglasi jednodnevni post kao da se dogodila strašna nesreća. Kad se narod sakupi, dva lažna svjedoka optuže Nabota da je zbog kraljeve odluke proklinjao Boga i kralja. A to su grijesi koji za sobom povlače smrtnu kaznu. Tako je i bilo. Nabota su odveli izvan grada i kamenovali. Tako je kralj Ahab konačno mogao prisvojiti zemlju. Ali, Gospodin, je poslao Iliju upravo dok se Ahab nalazio u vinogradu da ga zaposjedne. Stavši pred njega u ime Božje, prorok reče kralju: „Ubio se, oteo si! Zato ovako veli Jahve: 'Na mjestu gdje su psi lizali Nabotovu krv, lizat će psi i tvoju. Pomest ću tvoje potomstvo, istrijebiti tvoje kraljevstvo, a psi će proždrijeti Izabelu i tvoje potomstvo'.“ Ilijine riječi vrlo su okrutne „Krv za krv“,i čini se da je to sažetak njegova govora. Ali, Ilija ima pred sobom i teške zločine i nedovoljan stupanj Božje objave. Upravo se u takvim trenucima uočava nadmoćnost Isusove zapovijedi koju čujemo danas u Evanđelju.
**********
Mt 5, 38-42: 
U svom Govoru na gori, Isus nastavlja s jakim porukama na temu 'osvete'. Tako poručuje: „Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! A ja vam kažem...“ Ne samo da ne smijemo činiti zlo neprijateljima već ih čak treba i ljubiti.
Možemo slobodno zaključiti kako je biblijski Nabotov lik ostao zauvijek zapamćen s poštovanjem i njegov nas primjer uvijek potiče na iskrenost i ljubav prema bližnjemu. Njegov život završava mučeničkom smrću. A kraljevo ime i ime kraljice Izabele ostaju primjeri okrutnih zločinaca.
Očito da Isusovi ideali u Govoru na gori u Matejevom evanđelju na dramatičan način nalaze svoj primjer u Nabotu.