Sveti Matija, apostol (2024)

Sveti Matija, apostol

**********

Dj 1, 15-17. 20-26: Djela apostolska nastavljaju izlaganje na onom mjestu gdje završava Lukino evanđelje. Apostoli se nalaze na Maslinskoj gori, otprilike kilometar daleko od Jeruzalema. Isus je još uvijek s njima. No nakon obećanja Duha Svetoga, on se uzdigao u zrak i jedan ga je oblak oteo njihovim očima. Pomalo ožalošćeni a pomalo iznenađeni, učenici su dugo upirali oči u nebo, pa su ih dva anđela morala povratiti u zbilju. Apostoli se tada vraćaju u Jeruzalem. Ušli su u gornju sobu u kojoj su redovito boravili. To je bila prostorija u kojoj je Isus slavio posljednju večeru. Jedanaestorica apostola okupljali su se ovdje na molitvu s nekoliko pobožnih žena i majkom Marijom, sve od Isusova uzašašća. Petar je po svojoj službi predsjedao apostolskim zborom, i prva mu je briga nakon uzašašća Gospodinova obnoviti jezgru od dvanaest apostola. Juda je otišao svojim putem. Neophodno je da na njegovo mjesto dođe jedan od učenika koje je slijedio Isusa Krista od početka njegova javnog života pa do uzašašća na nebo. Dvojica su kandidata ispunjavali uvjete: Josip zvani Just i Matija. Pošto su se zajednički pomolili, bila je bačena kocka, a pala je na Matiju. Tako je Matija postao dvanaesti apostol zauzevši Judino mjesto. Važno je istaknuti da apostoli ne žele sami izabrati novog apostola, jer i oni imaju božanski izbor, zato neka Gospodin odluči tko će biti apostol. Stoga su bacili kocku. Za Luku je važan takav način izbora za svakoga od apostola i drugo što je važno, apostol je morao biti svjedok Kristova uskrsnuća. Zajednica apostola počiva na svjedočenju Kristova uskrsnuća. Prema predaji, služba apostola Matije se odvija u Judeji , Kapadociji, i uz Kaspijsko jezero. Umro je mučeničkom smrću oko 80 g. p.Kr. Vjeruje se da su posmrtni ostaci položeni u crkvi sv. Matije u njemačkom gradu Trieru.

************

Iv 15, 9-17: Današnje Evanđelje uzeto je iz Isusova oproštajnog govora iz odlomka u kojem Isus govori o 'Trsu i lozi'. Svrha je istaknuti uspostavu Božanske hijerarhije. A nju će očuvati Duh Ljubavi koji je neprestano naglašen kao snaga koju Krist ostavlja i obećava u trajnom kontinuitetu. On svoje ne ostavlja, nego uvezuje sve svoje s Ocem i Duhom Svetim. To je vidljivo kad Petar, kao namjesnik Kristov, predsjeda apostolskim zborom i kad imaju trajnu svijest o porijeklu svoje apostolske službe, a to mora biti i kod izbora apostola Matija. Božanska hijerarhija u Crkvi je neprekinuta sve do naših dana.