Otvoren razumljiv govor znak je vremena Duha Svetoga (7.vaz.pon.)

Otvoren razumljiv govor znak je vremena Duha Svetoga (7.vaz.pon.)

***********

Dj 19, 1-8: Pavao je na svom Drugom misijskom putovanju u povratku stigao u Efez. Efez se tada uz Aleksandriju smatralo najljepšim gradom u Rimskom carstvu. Bio je religiozno, političko i trgovačko središte s raznorodnim stanovništvom. Pavao u Efezu susreće dvanaestoricu učenika koji su poznavali samo Ivanovo krštenje. Za Luku, pisca Djela apostolskih, Ivan je odigrao veoma važnu ulogu u povijesti spasenja kao Mesijin preteča. Time je posebnim nitima povezan s Isusom, i nenadmašna je poveznica dvaju velikih razdoblja povijesti spasenja. Razlika između učenika Ivana Krstitelja i Isusovih učenika, prema Luki, jest primanje Duha Svetoga. Izlijevanje Duha najveća je značajka Crkve koju simbolizira krštenje u Isusovo ime i polaganje ruku. U prvotnoj Crkvi izlijevanje Duha povezivalo se s krštenjem uz dodatni obred polaganja ruku. U današnjem izvještaju stoji: „... dođe Duh Sveti na njih te stanu govoriti drugim jezicima i prorokovati..“Da bismo ovo razumjeli treba čuti ranije Petrovo očitovanje kada je u njegovom prvom susretu s poganskim (ne Židovima) svijetom, Bog uprisutnio govor drugim jezicima i samim poganima. Tada je Petar rekao: „Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?“ Kada su mu kasnije prigovori da je ušao u kuću neobrezanih ljudi, Petrov jedini odgovor glasio je „... siđe na njih Duh Sveti... tko sam ja da bih se mogao oprijeti Bogu?“ Petrov jasan odgovor odbacio je čak i mogućnost rasprave o njegovim postupcima. Crkva nije imala drugoga izbor nego prihvatiti ovu čudesnu intervenciju Duha Svetoga. Tako, govorenje drugim jezicima i prorokovanje (nadahnuće) zadiru izvan granica logike i jasnog govora. I kad se tako nešto događa, tada nam ostaje samo Da!, Amen! Aleluja! A Isus je želio da naš odgovor i bude takav „da“ ili „ne“.

**********

Iv 16, 29-33: Danas u Ivanovom Evanđelju čujemo završetak Isusovog oproštajnog govora. Isus govori svojim učenicima otvoreno bez 'prispodoba'.Sve što je trebalo Isus je objavio apostolima, ali će to tek kad prime Duha Svetoga moći potpuno razumjeti. I sami kažu: „Sad znamo, stoga vjerujemo da si izišao od Boga.“ Nato je Isus opet prikriven u govoru, čiji smisao ne razumiju ispravno. No Isus govori o vremenu kada će sve biti „otvoreno i razumljivo“. I to vrijeme poslije uskrsnuća je tu. „Duh istine“ kojeg su apostoli primili, a po njima i Crkva, daje razumjeti sve što je bilo nejasno. Otvoren razumljiv govor znak je vremena Duha Svetoga.