„Izašao sam od Oca i došao na svijet . Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu.“ (6.vaz.sub.)

„Izašao sam od Oca i došao na svijet . Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu.“ (6.vaz.sub.)

*******

Dj 18, 23-28: Pavao se nakon Efeza vratio u Antiohiju sirijsku i time završio svoje drugo misijsko putovanje. Gotovo u svim većim gradovima Rimskog carstva Židovi su imali svoje sinagoge. U samom Rimu nastanili su se u drugom stoljeću prije Krista, a u prvom stoljeću prije Krista u Rimu imaju trinaest sinagoga. Imali su u Rimskom carstvu i posebne povlastice koje su započele s Julijem Cezarom. Tako je židovsko bogoštovlje uživalo položaj 'dozvoljene vjere'. Bili su oslobođeni iskazivanja kulta rimskom caru, jer su održavali propise svoje vjere. Bili su oslobođeni od vojničke službe, jer ona je bila nespojiva sa subotnjim počinkom. Na sud se njih nije smjelo pozivati od petka večer pa cijeli subotnji dan. Imali su i povlastice oko osobnog poreza kojega su mogli plaćati u Jeruzalemu. Srozavanjem grčko-rimske vjere, Židovsko je jednoboštvo bilo privlačno i zbog svog ćudorednog načina života.Mnogi su se pogani obraćali na Židovstvo, i pristupili obrezanju, njih su nazivali 'prozeliti', oni koji su prihvatili židovsku vjeru bez obrezanja, njih su zvali 'bogobojaznim'. Veliki dio pogana prelazi i na kršćanstvo kojeg su donijeli obraćenici iz Jeruzalema i Antiohije. Stoga, su u Rimu nastale napetosti između Židova-prozelita i kršćana, zbog čega će car Klaudije protjerati sve Židove 50 godine poslije Krista.
Pavao je obećao kršćanskoj zajednici u Efezu brzo ponovno doći. To obećanje ispunja u svojem trećem misijskom putovanju
. Na putu u Efez obilazi sve zajednice ranije utemeljene, te konačno stiže u jedan od najljepši gradova u carstvu. Pavao se u Efezu zadržao oko tri godine. Efez je imao oko 200.000 tisuća stanovnika koji su živjeli u zavidnom blagostanju, i u njemu je bio veličanstveni hram posvećen božici Artemidi (Dijani). Hram i grad su bili veliko pogansko svetište s mnoštvom hodočasnika. Vjerovali su da je njezin 'kip pao s neba'. To će biti razlog da Pavao ostane u tom gradu tri godine, te navijesti pravoga Sina Božjega koji je s neba sišao. Tako su ljudi osjetili potrebu za Kristom.
Pavlu je dobrano pripremio teren neki Židov Apolon kojega su temeljito uputili na Put Božji, Akvila i Prscila.

***********

Iv 16, 23b-28: Završavajući svoj oproštajni govor Isus ostavlja snažnu poruku pobjede nad svijetom. Isus je u svojoj potpunoj otvorenosti prema učenicima rekao: „Izašao sam od Oca i došao na svijet . Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu.“