S križa se rađa Crkva, a Žalosna Gospa postaje Majka Crkve

S križa se rađa Crkva, a Žalosna Gospa postaje Majka Crkve

********

Heb 5, 7-9: Uvodni dio današnjeg teksta govori o bitnim crtama svećenika, a to su: posrednička uloga, zajedništvo života s ljudima za koje posreduje, Božji poziv kao bitan uvjet i žrtva kao temeljna služba. U ljudskoj naravi bogoštovlje je opća ljudska potreba i dužnost. To je bogoštovlje u ime zajednice vršio: otac u obitelji, poglavica u plemenu, kralj u narodu i svećenik u razvijenom društvu. Budući da između Boga i čovjeka postoji prepreka, uloga je svećenika da je otkloni žrtvama za grijehe. Tako se uspostavljaju uredni odnosi između Boga i ljudi.
Novozavjetno svećeništvo ima svoj temelj u Kristovoj žrtvi.
Istina Bog je pozvao Krista za svećenika kao i Arona, samo na sasvim drugačiji način. Čim je Sin Božji postao čovjek, postao je i svećenik, to jest sposoban posrednik između Boga i ljudi. Njegovo je utjelovljenje ujedno i njegovo svećeničko ređenje. To je potvrdio sam Bog zakletvom. Tako je dokinuto Aronovo svećeništvo, a uspostavljeno novo, slično Melkisedekovu. Piscu ove Poslanice, jako je stalo postaviti čvrste temelje Kristovoj velikosvećeničkoj službi. Naime, on je stekao sva svojstva i uvjete da kao Veliki svećenik spasi ljude.

**********

Iv 19, 25-27: Današnje je Ivanovo Evanđelje kratko. To je čas rađanja Crkve. Kao nekoć Adam i Eva pod stablom dobra i zla, tako sad stoji uz stablo križa novi Adam i nova Eva, Isus i Marija. Marija pod križem, sjedne strane žalost, a s druge strane radost, s križa se rađa Crkva, a Žalosna Gospa postaje Majka Crkve. Prvi par je grijehom upropastio ljudski rod, drugi ga par otkupljuje i spašava. Ispunja se proročanstvo koje je sadržano u samom imenu Eve. Marija je doista majka živih – to naime znači Eva – jer je svojim „da“ pristala na porođajne muke Božje djece. Ivan je pravo njezino dijete, a da u tom pogledu ne bi bilo nikakve sumnje, Isus to i nazivom očituje. S pravom Crkva vidi u ovim riječima potvrdu za istinu da je Marija suotkupiteljica ljudi i majka sv. Crkve. Marija i Crkva tvore jednu novu obitelj.