Duhovna i materijalna 'dobra' , bezpridržajno se dijele među braćom (ut.3.tj.kor.)

Duhovna i materijalna 'dobra' , bezpridržajno se dijele među braćom (ut.3.tj.kor.)

************

Dn 3, 25. 34-43: Jeruzalem je razorio 586 g. okrutni babilonski kralj Nabukodonozor. Narod izraelski odveden je u ropstvo. Među izabranim mladićima koji su predviđeni za buduće službe na dvoru, našli su se i četvorica Židova Danijel, Hananija, Mišael i Azarja. Izuzetno su obdareni mudrošću i školovani su na dvoru tri godine. Danijel je u prilici tumačiti samom kralju neke događaje koji se imaju zbiti. Ali, trojica njegovih drugova bit će opozvani s položaja na koje ih je postavio sam kralj. Razlog je odbijanje pokloniti se zlatnom kipu kojega je napravio kralj kao božanstvo. I zaista svi se pokloniše osim trojice Židova, Danijelovih drugova. Vežu ih u lance i bacaju u užarenu peć. I gle čuda: plamenovi se razmahaše, ali oganj ne dotaknu trojicu mladića koji su šetali po vatri te hvalili i blagoslivljali Boga. Tada Azarja moli za čitav svoj narod, za sve one koji su izdali i popustili pred kraljevim odredbama i postali idolopoklonci. „Nemamo sada vojvode, proroka, kneza, paljenica, klanica, prinosa, kada, ni mjesta da prinesemo prvine tebi, i da nađemo milosrđe.“ Sve je izgorjelo! A mi se potpuno predajemo Gospodinu. „Odsad ćemo svim srcem slijediti te.... postadosmo najmanji ... poradi grijeha svojih... Sramota i ruglo prekriva naše obraze. Ali ne postidi nas... imaj milosrđa prema nama.“ Praštaj!
*************

Mt 18, 21-35: Drugovi Danijelovi, traže svoj život i nadu unutar Božjeg naroda. Osjetili su potrebu potpune dosljednosti, upravo onako kako i Isus govori u današnjoj prispodobi. Sam izraz 'sedamdeset puta sedam' znači neograničeno. Ovdje se radi o višoj vrijednosti opraštanja, ono je bazirano na 'božanskom milosrđu'. Božje milosrđe prema nama povezano je s našim milosrđem prema našoj braći. Pred nebeskim vratima stoji milosrđe: otvara vrata onima koji su oprostili, a zatvara ih onima koji to nisu učinili. Tako molimo i u 'Očenašu' „Oče …. Otpusti nama duge naše kako i mi otpuštamo svojim dužnicima.“ Moramo ozbiljno uzeti u obzir kada Isus spominje 'deset tisuća talenata', jer to je vrijednost od 120.000.000 milijuna zlatnih dinara. Veličina svote očituje veličinu milosrđa što ga je pokazao gospodar opraštajući toliki dug svome dužniku. Praštanje koje primamo od Boga mora po nama obilovati za svu našu braću i sestre. „Nije li trebalo da se i ti smiluješ svojemu drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao.“  Dobra se bezpridržajno među braćom dijele.