Grad simbol „Bogataša“, bit će sravnjen sa zemljom (čet.2.tj.kor.)

Grad simbol „Bogataša“, bit će sravnjen sa zemljom (čet.2.tj.kor.)
**********

Jer 17, 5-10: Jeremija nastoji zaustaviti jurnjavu naroda prema propasti, a za uzvrat bio je odbačen i neshvaćen. Veliki je ljubitelj ljudi, a bio je proglašen neprijateljem ljudi. Jedno je vidljivo, u Jeremiji možemo otkriti osobnu vjeru u najljepšem i najvišem smislu u Starom Zavjetu. Poput proroka Baruha lijepo se je osjećati njegovim učenikom. Jedinu osobu, koju možemo naći u Bibliji, a da je poput Jeremije, je sv. Pavao. Obojica druguju s Gospodinom. Jeremija u svojoj viziji vidi Novi Savez. Stalno misli na Boga, dok su se drugi oboružavali Božjim darovima i bogatili, njemu nije ostalo ništa doli sam Bog. U ovakvom ozračju osobne vjere, Jeremija izgovara: „Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka, i slabo tijelo smatra svojom mišicom, i čije se srce odvraća od Gospodina.“ Sve reforme društva koje je priželjkivao nosile su svoje pravo lice licemjerja. Uzalud je tražio promjenu srca. Želio je probuditi nadu i postaviti temelje obnovljene religije koja bi se pročistila preko katastrofe koju narod doživljava. Kod Proroka nalazimo visok stupanj duhovnosti, zalaganja i solidarnosti s narodom u nevolji. Skršen je u molitvi pred Gospodinom, slika je poput Isusove molitve u Getsemanskom vrtu. Osjećao je potrebu Božje pomoći, kad je već od ljudi nema. U narodu je vjera o nerazorivosti Jeruzalema postala dogmom. Ljudi nisu mogli shvatiti da bi Sveti Grad mogao biti razoren i Davidova dinastija nestati.
************

Lk 16, 19-31: Isus je u Prispodobi „Bogataš i siromašni Lazar“ u svoje vrijeme, poput Jeremije, govorio o teškom stanju većine naroda koji mora jesti mrvice s gospodarevih stolova. Velika je provalija i jaz između bogatih i siromašnih. Isus ne ostavlja mogućnost spasa za one koji su čovjeka siromaha prezreli. Njihov slavni grad Jeruzalem, grad simbola „Bogataša“, bit će sravnjen sa zemljom. A život vječni za takve vječno odbačen. Lazaru nije ostalo ništa doli mrvice, kao ni Jeremiji, doli sam Bog. Ali Lazar u Bogu, kao i Jeremija, u vječnosti kraljuje. Prezreli su i Isusa, a on USTAJE uvijek iznova.