Riječ Božja, kao i njezini navjestitelji, ne pripada nekoj tajnoj organizaciji, nego je otvorena javnosti, ali za njezino razumijevanje treba pomoć Duha Svetoga (XXV.tj.pon.)

Riječ Božja, kao njezini navjestitelji, ne pripada nekoj tajnoj organizaciji, nego je otvorena javnosti, ali za njezino razumijevanje treba pomoć Duha Svetoga (XXV.tj.pon.)

 

Izr 3, 27-34: Jutros smo počeli čitati Knjigu Mudrih izreka. Knjiga pripada Biblijskoj grupaciji Mudrosnih knjiga kojih ima sedam. Knjiga je nastajala od perioda vladanja mudrog Solomona do petog stoljeća pr.Kr. što je period od skoro pet stoljeća. Knjiga Mudrih izreka najbolji je primjer Izraelove mudrosne književnosti, i ima za cilj odgajati mladež u mudrom i ispravnom življenju. Knjiga predstavlja što je ispravno a što krivo, ali uvijek je temelj građen na poštivanju Boga i poslušnosti Zakonu. Strah Gospodnji je izvor i polazište svake istinske ljudske mudrosti. Knjiga pomaže kako se snaći u različitim okolnostima ljudskog života. Izreke primjenjuju načela Božjeg nauka na sav život, na odnose u domu, u poslu, na pravdu, odluke, stavove, postupke, na sve što čovjek čini, kaže ili misli. Bog je poučio ljude onome što je najbolje, a to popokazuje iskustvo. Mudrost se uvijek predstavlja kao učiteljica života. Po knjizi Mudrih izreka svijet je shvaćen kao grupacija dviju kategorija ljudi: mudrih i ludih. Treće poglavlje ove knjige ukazuje na potrebu mudrog nauka koji se uvijek uzima srcu. Mudro je ostati ponizan i stalno se pouzdavati u Boga. Mudrost uvijek nudi ono što novac ne može kupiti: mir, sreću i sigurnost. Ona se snažno očitovala kod stvaranja svijeta i djelatna je u svakodnevnom životu i ljudskim međusobnim odnosima, tako s mnoštvom savjeta kaže: to čini, a to izbjegavaj. Treba istaknuti da je ovo prvi korak proširenja zapovijedi ljubavi koja će s Kristom doseći vrhunac u evanđeoskoj ljubavi prema neprijateljima.

 

Lk 8, 16-18: U današnjem Evanđelju, Isus nastavlja poučavati u prispodobama kroz tri snažne izreke o svjetiljci, jer ništa ne ostaje skriveno. Slika o svjetiljci sadrži narodnu mudrost, gdje u kući staviti svjetlo a da svi prostori budu osvjetljeni, i svjetlost svijetli svima. Ova poruka ima cilj potaknuti učenike kako će slušati i naviještati Riječ Božju da njome budu obasjani svi u zajednici, a preko njih i ostali. Riječ Božja nije upućena za male grupice kao privilegiji, nego je „blago“ do kojeg svi u javnosti mogu doći. Riječ, koju sada apostoli slušaju, mora biti objavljena javnosti. Riječ Božja, kao i njezini navjestitelji, ne pripadaju nekoj tajnoj organizaciji, organizaciji podzemlja, nego je skroz otvorena za javnost. Riječ Božju treba čuvati u dobru i plemenitu srcu jer je podarena kao milost i blagoslov i s njome se postupa kao s talentima. Onomu tko ima obilje Riječi i čvrsto se nje drži, njemu će se još nadodati djelovanje Duha, a onome tko ne čuva Riječ Božju i do nje malo drži, njemu će se oduzeti i ono što ima. Tu nema iluzija kako će nešto bez Duha Božjeg i vlastite ljudske djelatnosti milosti samo od sebe nastati. Zaključimo: Ako Knjiga Mudrih izreka upućuje na mudri život, Evanđelje ukazuje gdje je temelj mudrog kršćanskog življenja.