Prvi je poganin (ne Židov) svečano ušao u Crkvu (4.vaz.pon.)

Prvi je poganin (ne Židov) svečano ušao u Crkvu (4.vaz.pon.)

Dj 11, 1-18: Nakon Petrova djelovanja u Lidi i Jopi, i nakon što ga sam Gospodin pripremi za daljnji korak, Petar dobiva poziv da dođe u Cezareju gdje ga čeka jedan pobožni čovjek Kornelije. Kornelije je poganini i sredina u kojoj živi je poganska. S Kornelijem je Gospodin obavio pripremu, kako i na koji način da dođe do Petra zvanog Šimun. U srdačnom i prijateljskom susretu Kornelije priopćuje Petru, kakvu je poruku u molitvi primio. Ovaj susret jednog Židova i poganina Kornelija, od velikog je značenja za Crkvu. Židovima je inače zabranjeno družiti se s poganima i k njima ulaziti u kuće. Ali Gospodin je u tri navrata dobro Petra pripremio za ovaj susret. Petar će okupljenoj poganskoj zajednici održati govor. Ovaj put njegov je govor mnogo razrađeniji zbog sredine koja nije upućena gotovo ništa o Imenu Isusovu. Petar ne propušta navijestiti veliku brigu Božju za sve ljude, provlačeći tu nit kroz povijest Isusova života od njegova početka javnog djelovanja do smrti i uskrsnuća, čemu su svjedoci apostoli koji su uz njega i proroci koji su ga prorekli. Prije nego li je Petar završio govor, na prisutne je sišao Duh Sveti. Božja volja je jasna: Kornelije i svjedoci toga događaja primili su krštenje. Prvi je poganin svečano ušao u Crkvu. Nakon što je Petar pokrstio Kornelija, prvog ne Židova, vratio se u Jeruzalem i pred ostalim apostolima zastupa mišljenje, da nema više razlike između Židova i pogana, te da je i poganima kao i Židovima otvoren put obraćenja Kristu. Petar je jasan: „Ako im je dakle Bog dao isti dar kao i nama koji povjerovasmo u Gospodina Isusa Krista, tko sam ja da bih se smio oprijeti Bogu.“

Iv 10, 1-10: Petrovo djelovanje utemeljeno je na Isusovom jasnom stavu: „Ja sam Pastir Dobri... ja sam vrata ovcama... kroza me tko uđe, spasit će se.“ Pravi pastir daje život za svoje ovce, a krivi žrtvuje ovce za svoj život. Obraćenje, primanje Duha Svetoga i krštenje, su vrata kroz koja jednino mogu ući svi koji dolaze Kristovom stadu.