'Jao vama', kolektivni snovi su jako opasni! (28.tj.sr.)

'Jao vama', kolektivni snovi su jako opasni!  (28.tj.sr.)

Rim 2, 1-11: Pavao, dok piše ovu poslanicu, ima pred očima dvije grupacije ljudi: pogane i Židove. Kada piše o poganima njegov pogled je pogled jednog vjernog Hebreja, koji ni izbliza nema te poroke koje ima poganski svijet. Danas vidimo kako primjećuje i Židove uljuljane u uvjerenju da su oni pred Bogom pravedni, što je za Pavla oholost. U današnjem tekstu Pavao ih nemilosrdno budi iz tog opasnog sna. Pošto je pogane stavio pod hladnu vodu, sada stavlja i Židove, kojima se najprije obraća prešutno, a zatim sasvim otvoreno. Uzdižući se za suca drugih, Židov, ipak, neće biti pošteđen bude li se vladao kao oni. Ni Zakon, ni obrezanje, ni poklad Pisama ne mogu ga razriješiti obveze unutarnje neporočnosti. Židov i poganin jednako podliježu Božjem sudištu, jer jednako podliježu i grijehu. „Jahvin Dan“, naviješten u prorocima kao dan gnjeva ali i spasenja, imat će svoje eshatološko ostvarenje na „Dan Gospodnji“. U taj „Dan sudnji“, mrtvi će uskrsnuti i svi će se ljudi pojaviti pred sudištem Božjim i Kristovim. Taj je sud neizbježan i nepristran i pripada samo Bogu. Bog će po svom Kristu suditi žive i mrtve. On koji istražuje srca i ognjem kuša, uzvratit će svakomu po njegovim djelima. Žet će ono što je posijao, bezbožnik propast, a oni koji su ustrajali u dobru, oslobođenje, nagradu spasenja, uzvišenje i slavu. Kasnije će Pavao jasno odaslati poruku: „Neka ne vlada grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove želje (Rim 6,12), jer u duši u kojoj vlada grijeh, ne može vladati Božje kraljevstvo.“ Stoga, oni koji su Kristovi, oni su raspeli tijelo s manama i požudama, te žive po duhu, po duhu neka i idu. Nadalje, Pavao navodi da je plod Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, dobroćudnost, dobrota, vjera, blagost, uzdržljivost. Protiv njih nema zakona. Nitko ljubav, mir, dobrotu itd., ne može kazniti.

Lk 11, 42-46: Isus, dok je na objedu u kući farizeja odašilja jasnu poruku farizejima i zakonoznancima. Grijeh je gotovo na svakom koraku, a vi ga pri sebi ne vidite, nego sebe sami činite pravednima, slijepo izvršavajući zakon kojeg ste sami nametnuli, dok vam je čistoća srca i dobronamjernost, daleko od toga. Stoga „jao vama!“