Što je to 'duhovno srodstvo', a što 'Fratelli tutti' ? (27.tj.sub.)

Što je to 'duhovno srodstvo', a što 'Fratelli  tutti' ? (27.tj.sub.)

Jl 4, 12-21: Jučer smo vidjeli Joelove dramatične izvještaje o najezdi skakavaca, koji dolaze u milijunskim rojevima zamračujući sunce i proždirući sve pred sobom. Slični su velikoj vojsci kojoj je moguće umaći samo kajanjem i pokorom. Drugi dio knjige je još dramatičniji. Prorok naviješta Dan Jahvin, dan kad će Jahve suditi svijetu i ljudima. Pred božanskim veličanstvom potamnjet će sunce i mjesec, zvijezde će izgubiti svoj sjaj, neprijatelji će Izraelovi biti uništeni. Judeja će, naprotiv iznova postati obećanom zemljom niz čije će planine kapati novo vino, dok će mlijeko brizgati iz bregova i riječna korita neće presušiti. Osobitu pozornost zaslužuje tekst u kojem Joel opisuje izliv proročkog Duha na cijeli Jahvin narod – Fratelli tutti. To je potvrda želje koju je svojedobno izrazio Mojsije, a koja će se ostvariti u Djelima apostolskim kad će Petar, poslije silaska Duha Svetoga, smatrati da se ispunilo Joelovo proroštvo.

Lk 11, 27-28: S Isusom je zaista nastupilo novo doba. Nastupile su i mnoge promjene. Često je okružen mnoštvom naroda. Rado je slušan, jer govori kao nitko do tada. Tako današnje evanđelje donosi zgodu u kojoj, dok Isus govori, jedna žena viče: „Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao!“ Isus se rado osvrnuo na njezin povik, riječima: „Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je.“ Isus, božanskom kratkoćom, postavlja jasnu novu dob u kojoj ide nadgradnja duhovnog srodstva na doba tjelesnog srodstva. Jaka vjera u otkupiteljsku moć Božje riječi, koja je sada u čovjeku, ne izvan njega u obrednim zakonima, ima moć stvarati nove odnose između Boga i čovjeka, i među samim ljudima.