E..., sad, gospodo pismoznanci, sami dajte odgovor (IX.tj.k.g.pet.)

E..., sad, gospodo pismoznanci, sami dajte odgovor (IX.tj.k.g.pet.)

Tob 11, 5-7:Nakon što su se Tobija i Rafael upoznali s domaćinom Raguelom, anđeo u ime Tobijino zatraži Sarinu ruku. Raguel drage volje pristane i po tadašnjom liturgijom pozove Saru i povjeri je Tobiji ovim riječima: „Evo, uzmi je prema Mojsijevu zakonu, i odvedi je k svome ocu.“Zatim sklope redoviti ugovor, ali u Raguela ostane tjeskoba zbog prve bračne noći. Tobija međutim vjeruje prijateljevim riječima: te, uvečer polazi sa Sarom u spavaću sobu i doslovno se drži njegovih uputa. Život je započeo s molitvom i povjerenjem u Boga. Ali, Raguel sumnja da će i ovaj zaručnik ostati živ, te noću iskopa raku gdje bi zakopao zaručnika kao i prethodnih sedam. Ipak, Bog ima drugačije planove. Jutro je pokazalo radost života, jer su oboje na životu. Raguel priredi veliku gozbu koja je trajala četrnaest dana, i Tobija se nije smio udaljavati iz Ekbatane. Pozove Rafela neka sam nastavi put do Rages. Rafael spremno prihvaća, krene u Rages i vrati se s novcem od prijatelja i rođaka njegova oca. Sve je sjajno uspjelo, sada preostaje samo povratak u Ninivu. Nakon svadbene svečanosti mala karavana: Rafael, Tobija, Sara, sluge i deve natovarene zaručničinim mirazom napuste Ekbatanu. Putovanje je prošlo bez ikakve nevolje, ali pred vratima Ninive anđeo zaustavi karavanu, pozove Tobiju te se sami upute prema kući. Dirljiv susret između Tobije i roditelja. Susret s majkom pa s Tobitom komu na savjet anđela Tobija ribljom žući namaže oči. Lijek je odmah imao čudesan učinak i Tobiji se vrati vid. Iznenađenjima još nije kraj. Tobit ozdravljenih očiju slijedi sina do vrata grada, gdje upoznaje snahu. Svadbene se svečanosti nastave i u Ninivi. Na kraju otac i sin hoće nagraditi Rafaela za pruženu pomoć. U tom se času anđeo otkriva i nestaje. Pouka je jasna: Otac i sin, koji ozdravlja oca, ali snagom Rafaela poslanika nebeskog Oca.

Mk 12,35-37:U nizu pitanja s kojima su farizeji, saduceji i pismoznaci nastojali uhvatiti Isusa u riječi ili djelu i danas čujemo još jedno, treće po redu. Prvo pitanje su postavili farizeji: Treba li rimskom caru plaćati porez? Drugo su pitanje postavili saduceji: Kome će pripasti žena o uskrsnuću jer su je imala sedmorica braće za ženu? Treće pitanje postavljaju pismoznaci: Koja je zapovijed prva od sviju? Isusov je stav jasan i u prvom i drugom pitanju, a u trećem kaže: „Ljubi Gospodina Boga svojega... i druga, ljubi bližnjega svoga...“ Ako su se Farizeji, saduceji i pismoznanci nadali krivim odgovorima, razočarali su se. Iznenađujuća Isusova mudrost utišala je njegove osporavatelje, ali on još nije s njima svršio, nego je nastavio kako pismoznanci kažu da je Krist sin Davidov, a sam ga David zove Gospodinom. Kako mu je onda sin? E, sad gospodo pismoznanci, sami dajte odgovor.