Teška kazna i velika nagrada

Teška kazna i velika nagrada  ( 9.2. 2018)
1 Kr 11,29-32; 12,19:Nakon četrdesetogodišnje vladavine 931. pr. Kr. umire Kralj Salomon. Prijestolje ostavlja svome sinu Roboamu. Izraelsko kraljevstvo još uvijek je jedinstveno i jako bogato. Nažalost, na obzorju su se već nazirali tamni oblaci. Deset od dvanaest plemena na sjeveru dijeli kraljevstvo i proglašava svoga kralja Jeroboama. Krajevstvo koje je objedinio kralj David i vladao pune trideset i tri godine, nasljeđuje Salomon, koji vlada pupnih četrdeset godina, sada je podijeljeno. Snaga Izraelske države više se neće u ovoj razini, nikada oporaviti. Ovoj podjeli Bog se protivio, a bila je kazna zbog nevjernosti. Sve je vodilo idolopoklonstvu. Zemaljski raj, kojeg je Bog osigurao Adamu i Evi, bio je izgubljen, te ponovno djelomično vraćen u vrijeme objedinjenog kraljevstva, pa onda opet do dolaska Isusa Krista zauvijek na zemlji izgubljen. Isus će uspostaviti vječno Božje kraljevsto, istine, kraljevstvo pravde, kraljevstvo ljubavi... sa sjedišten novoga Siona.

Mk 7, 31-37:Isus ozdravlja gluhonijemoga. Još je davno prorok Izaija rekao: „Gluhima daje čuti, nijemima govoriti“. „Doći će u Sion kličuć od radosti, s veseljem vječnim na čelima.“ Sion prima sve obraćene, bez obzira na naciju, a Izraelci će tada biti stranci, poput pogana. Da bi se ispunilo proročanstvo, Isus ide dalje od Izaijina proročanstva. Isus nagoviješta sveopće spasenje koje navijesti već u susretu s Grkinjom, kojoj ozdravlja kćerku. Ne može se zaobići poruka: Izgubljeni raj vraća Isus i uspostaavlja sjedište novoga Siona. Isusovi gledatelji i slušatelji bili su zadivljeni preko svake mjere.