Prevažna je uloga ŽENE

Prevažna je uloga ŽENE (8.2.2018)

1 Kr 11, 4-13: Današnja čitanja nose u sebi korijen poruke koju Bog ostavlja odmah u stvaranju muškarca i žene. Bog stvara ženu potpuno jednaku muškarcu. Oboje od iste tvari, muškarac i žena bit će sjedinjeni u jedno tijelo. Žena zauzima središnje mjesto u današnjim čitanjima. Prva žena liječi muškarčevu samoću i ravnopravna mu je kao ni jedno drugo stvorenje. Žena donosi radost i postojanost prvom čovjeku i to je pozitino utjecanje žene. Ako pogledamo Salomonov otpad od Gospodina, njega možemo pripisati žena pogankama.
Ovdje treba uvažiti razlike između muškarca i žene koje se međusobno upotpunju, i to treba shvatiti kao bogatstvo punine u jedinstvu. Ono je očitovanje Božje slike, božanske dobrote, ljubavi, snage i vjernosti. Tako brak postaje model svakog ljudskog prijateljstva i zajedništva. Stvoren je u prvom raju i dovršuje se u vječnom nebeskom raju. Nažalost čitanje Prve knjige o Kraljevima ističe isti izahtjev vjernosti i ljubavi, ali ovaj put negativno. Salomonovo se rce priklonilo ženama, koje su poganke, i tada griješi protiv Gospodina. Potraživanja vjernosti prema ženi su velika, ali i potraživanja prema Gospodinu su velika.

Mk 7, 24-30:Isusovo čudo koje pruža ženi Grkinji, poganki, nadilazi postojeće okvire uobičajeni normi. Pavao će to u poslanici Galaćanima (3,28-29) ovako reći: „Nema više: Židov ni Grk! Nema više: rob-slobodnjak ! Nema više: muško-žensko! Svi ste Jedan u Kristu Isusu! Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju.“ Ljudi čiji preci nisu Židovi postali su djeca Abrahamova sjedinjena s Isusom, novim Izraelom i tako imaju udjela u obećanjima. Isus ipak nije ponovio pogrešku Salomona. On čini djelom, ali riječnju se ograđuje. Žena nije sprmna na sakramentalne darove prije obraćenja i sjedinjenja u Duhu ljubavi.