Sve stvoreno je Božji „original“

Sve stvoreno je Božji „original“ (6.2.2018.)

1 Kr 8, 22-30:Nakon posvetnog obreda i molitava kralja Salomono, sedmi dan počinu on i sav narod.
Ako pogledamo u liturgijskoj godini (I) čitanje knjige Postanka (Post 1,20-2,40) kako Bog, nakon završenog stvaranja svijeta, „...počinu od svega djela svoga koje stvaranjem učini“ , naći ćemo poveznu nit koju Bog provlači kroz povijest Božjeg naroda. Bog se ne povlači iz stvorenog svijeta nego u njemu počinu, jer sve stvoreno bijaše „veoma dobro“. Stvoreni svijet, i u njemu: hram ili crkva, Božji su šumovi i glazba, poput prirode, valova vode, ili glasa ptica i životinja uvijek su njegovi  hvalospijevi. Tamo gdje Bog prebiva, prebiva i svetost. Sve što raste i nosi život, čisto je jer ih je Bog stvorio i blagoslovio. Kada se gradi kuća za obitelj, ona se podiže iz razloga, da se u njoj nađu oni koji su povezani ljubavlju Stvoritelja. Obitelj je Božja ustanova, a time po svoj naravi i sveta. Iz nje proizlazi život koji je u svakoj osobi Božji „original“. Tako nam je i Crkva kao hram, prostor gdje se okupljaju oni koji žele svoj život okititi Božjom riječi, nahraniti svoj duh Božjim darovima-sakramentima, ili slaviti svetost prostora i svetost Božje zajednice Crkve.
Mk 7,1-13:U današnjem odlomku iz Markova evanđelja, isčitavamo kako je na sceni dokidanje Božje riječi i nepoštivanje temeljnih obveza, a poziva se na ljudsku predaju ili praksu. Stvoreni i blagoslovljeni svijet od Boga i, ne može ostavljati po strani da bi se sačuvala neka predaja. Isus potiče na potpuno predanje i cjelovito služenje. Nije dovoljno oprati ruke prije jela i smatrati sebe dostojnim sjedenja za stolom. Traži se Božji „original“ svakog čovjeka, inače je na djelu osuda Isusova: „Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene.“