Duh mira i spokoja

Duh mira i spokoja (1.2. 2018.)

1 Kr 4 2,1-4. 10-12:Davidu se život približio kraju. Ostavlja posljednje upute svome sinu Salamonu. „Ja idem sada kamo ide sve je zemaljsko. A ti budi jak i pokaži se kao čovjek! Drži zakon Gospodina, Boga svojega, idi njegovim putovima i obdržavaj njegove uredbe, zapovijedi, propise i upute, kako to stoji napisano u Mojsijevu zakonu da imaš blagoslov u svemu što činiš i poduzimaš..... ostani vjeran svim srcem i svom dušom .“ I počinu David kod svojih otaca u Davidovu gradu, a Salamon sjede na prijestolje svoga oca Davida.
Očito je David iskusio: kad god nije bio pouzdan i vjeran, kuća mu je izgledala kao da je sagrađena na pijesku, a ne na stijeni. Iskusio je, da svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno mora opustjeti. Kad je jednom naša kuća sagrađena na stijeni, kad je naša vjernost ispravno usmjerena, tada u naš život ulazi duh mira i spokoja.

Mk 6,7-13:Isus šalje dvanaestoricu svojih učenika, da naviještaju obraćenje i daje im divne upute. Imate moju moć da liječite i izgonite zloduhe. Na put ne nosite ništa sa sobom. Potpuno slobodni podijelite ono što ste primili. „Besplatno primiste, besplatno dajte.“ Život ne smije biti u sebičnosti. Treba ga živjeti s drugima. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu, temelj su vašega poslanja.