Samo u ljubavi čovjek postaje čovjekom, ako tako nije, čovjek se nema čime dičiti jer jednom rukom gradi a drugom razgrađuje

Trideseta nedjelja kroz godinu 2020-a
Kršćanska braćo i sestre!
Idući u susret blagdanu Sviju Svetih biblijska čitanja nas pozivaju na svetost „kršćanskih zajednica“ i osobnu svetost.
Ako promotrimo poruke sv. Pavla, koji je opčinjen Kristovom ljubavlju prema Ocu Nebeskom i čovjeku, otkrit ćemo da je za Pavla Kristov Put ljubavi, jedini put kršćanske svetosti.
Evo poruke sv. Pavla:
„A sam Bog i Otac naš i Gospodin naš Isus upravio naš put prema vama! Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je naša prema vama. Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o Dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime (1 Sol 3,11-13).
Čovjek može biti po rođenju nadaren za neka velika djela, ali nadarenost se ne može steći vježbom, ona je dar.
             Da bi se nadarenost razvila i rasla, potrebno je mnogo marljivosti i vježbe.
I vjera, koja je dar od Boga u sakramentu krštenja, mora se njegovati kako bi izrasla u snažnu djelatnu ljubav, koja jest svetost.
Ne prestaje Pavao tvrditi: …“ braćo trudite se oko ljubavi prema Bogu i bližnjemu“.
Na taj način čovjek postaje čovjekom.

U takvom hodu, korak po korak, Bog nas preobražava u onoga čovjeka koga je on u svom stvaranju zamislio.
Naziđuje Pavao Kristov temeljni zakon života koji je zakon ljubavi prema Bogu i bližnjemu i tvrdi da se čovjek mora dati
opčarati ljepotom Božjom i ljubiti ga „svim srcem svojim i svom dušom svojom“.
Tek tada je moguće da čovjeka božanska snaga preobrazi za svakidašnji život među braćom ljudima.
               On poziva da kršćani svoju svetost, očituju u svom svakidašnjem životu, a nju je moguće produbiti većom ljubavi
               Bog nas na svetost poziva, jer on je svet i „koji to odbacujete, ne odbacujete čovjeka, nego Boga koji vam je dao svojega Duha Svetoga“ (1 Sol 4,8).
               „A za bratsku ljubav ne trebam vam pisati jer ste sami od Boga poučeni da se ljubite među sobom“ ( 1 Sol 4,9).
Braćo i sestre,
slušajući ove riječi, ljudski je život zaista čudesan jer
„ što oko nije vidjelo i uho nije čulo, što srce čovjekovo nije zaželjelo, to je Bog pripravio onima koji ga ljube“, kaže sv. Pavao.
Sv. Pavao zna da živi u svijetu kojega je Bog stvorio, a kojega je Krist otkupio, a kršćani ga trebaju mijenjati prema većem stupnju svetosti i savršenstva.
Upravo su i Krist i Pavao svjedoci vremena u kojem se život očitovao bez Boga. A tamo gdje čovjek negira ili zaboravlja svoga Stvoritelja podižu se idoli.
Svi mi znamo koja imena danas nose ti lažni bogovi.
Uskratimo im službu i pokornost radi Boga i ljudi.
              
Jer ti lažni bogovi koji su se danas učvrstili nisu neprijateljski raspoloženi samo prema Bogu, oni su i ljudima neprijatelji.
              
Takvi lažni bogovi siromašne preziru i s dvije trećine čovječanstva ne žele uopće razgovarati.
Raskrinkajmo te idole.
Ostanimo uz jednog i pravoga Boga. Njegovo je ime Ljubav.
Ali to mogu samo oni koji ne traže samo sebe, nego znaju i za ljubav.
Ne zaboravimo: “Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge“ (Mt 20,28)
Tako se Isus predstavio svojim bližnjima. „Primjer sam vam dao i vi tako činite…“ kaže Isus na svom oproštaju s apostolima.
I Krist odbacuje svaku dvoličnost, jer ona smeta međuljudskim odnosima i uspostavi zakona ljubavi.

             
Ako tako nije svijet se nema čime dičiti jer jednom rukom gradi a drugom razgrađuje.
            
Ako zaista želimo promjene kakve su učinili Krist i Pavao, onda se u tom smjeru valja angažirati u mnogobrojnim prilikama: u „visokoj politici“, u općinskim službama, u formiranju javnog mnijenja koje je u duhu kršćanskog služenja Bogu i čovjeku.
Velika je ludost graditi društveni poredak bez neophodnog temelja, a on je Bog.
A Bog je Ljubav.
Pitajmo se: što je čovjek ako je Bog Ljubav?

                   Župnik