Kršćani u Crkvi govore jednim jezikom koji se zove, ljubav

Dvadeset treća nedjelja kroz godinu 2020-a
Kršćanska braćo i sestre, govorili smo o Kraljevstvu Božjem, o uspostavi Nove Božje zajednice-Crkve, o njenim članovima kršćanima, a na ovu nedjelju saznat ćemo: tko je u posjedu nekih temeljnih istina?
Jeste li se ikad upitali, tko drži temelj vjere?
Evo što kaže Isus:
Ako ustrajete u mojem nauku, uistinu ste moji učenici; upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi.“ ( Iv 8,32)
Čovjeka jedino može osloboditi istina Evanđelja. A tko je nositelj evanđeoske istine?
Evanđelje u dvadeset i trećoj nedjelji kroz godinu govori o važnosti Crkve koja je sveopći sakrament spasenja. Crkva je mjesto pomirenja, i to temelji na Isusovim riječima.
Ona to temelji na Duhu Svetom koji prebiva u kršćanima, o čemu smo govorili prošle nedjelje. A kršćanin je član zajednice koja se zove Crkva, kojoj je glava Krist.
Isus Krist, danas jasno potvrđuje da neodgovorno djeluje onaj tko na prijestupe, na grijehe, svoga brata šuti. Cilj opomene koju Zakon propisuje nije bila osuda, nego ponovno pridobijanje brata i time ponovna uspostava od Boga željenog reda i mira.
               Istina nitko ne treba zbog toga u ljutnji opominjati. Ako pojedinac posluša opomenu svoga brata, “stekao je“ ponovno brata. Tako je opet sve bilo u redu.
               Ne posluša li svoga brata ni pozvane svjedoke, tada se zajednica mora obračunati s takvim grešnikom koji nije spreman na pokajanje, sve do izopćenja iz zajedništva.

To je pravo zajednice. 
               Ipak za brata treba moliti, iz molitve grešnik nije isključen nego uključen, a molitvu Bog sigurno uslišava.
               Krist je došao spasiti svoj narod od grijeha njegovih, a ne pojedinca opteretiti što bi ga konačno slomilo, tako Petar vidi tumačenje Isusovih riječi.
Grešnik će se tako uvijek natrag vraćati, a zajednica vrši i svoju ulogu vraćanja onoga što je izgubljeno. Očito da Krist vidi snagu zajednice u zakonu LJUBAVI.
Isus upozorava učenike, kada kršćani nisu u stanju postići suglasje, neka se rekne Crkvi.
Evo i zašto:

„Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.“ (Mt 18 )
Crkva vjeruje da je Bog Stvoritelj ujedno i Bog Spasitelj.
              
Istina koju nam Bog daje po Isusu Kristu nosi sa sobom pravi mir.
              
A pravi mir može biti temelj zajedništva što je čežnja svakog čovjeka.
Čovjek je biće usmjereno na drugoga i on se tek u zajedništvu s drugim ostvaruje.
Izvan svake sumnje je činjenica: opet se radi o Isusu Kristu, kao prepoznatljivom znaku jasnih nadnaravnih snaga.
Ali da nije bilo Crkve, bili danas bilo Isusa?
Ona je upravo sačuvala živu prisutnost Isusa Krista među ljudima.
              
Isus i Crkva nerazdvojno su povezani.
              
Do cjelovite osobe Isusa Krista nije moguće doći, ako mimoiđemo Crkvu.
Stoga valja priznati: Ljubim Crkvu i u nju vjerujemo jer nam je podarila Evanđelje.
Ono nam pruža na tisuće informacija.
Tu je sadržana riječ od koje živimo i na kojoj gradimo svoj život.

              
Ona objavljuje da smo od Oca prihvaćeni.
              
Ona je ta koja poklanja vidljive znakove koje nam je Krist ostavio, sakramente, koji nas uvode u povijest spasenja.
              
Ona je utjeha i orijentacija protiv svake ljudske izgubljenosti.
              
Ona je ta koja ukazuje tajnu ljudskog postojanja. To je njen uzvišen zadatak.
              
Ona priopćuje nadu, koja pobjeđuje smrt.
              
Ona je ta koja prenosi ono bitno: ljubav, opraštanje i obećanje našega Gospodina.
Ona je ta o kojoj Sveti Pavao govori:
„Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!“ (2 Kor 5,17)
Prema Svetom Pavlu Crkva je mjesto, gdje možemo iskusiti ljubav našega Božanskog Oca, milost našega Gospodina Isusa Krista i zajedništvo Duha Svetoga (2 Kor 13,13)
U toj Crkvi nismo samo primili milosni dar trojedinog Boga, ona je i naš zadatak.
Moramo ju učiniti onim što ona mora biti.
Njezin zajednički jezik je ljubav.
Njezini članovi trebuju svakodnevno živjeti obnovljenom vjerom, nadom i ljubavlju.
Pomozimo  jedni drugima u potrazi za Isusom Kristom.
To je upozorenje Riječi Božje.
Zborna molitva ove nedjelje glasi:
„Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj sinove i kćeri koji u Krista vjeruju. Udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu.“

                                         Župnik