Život je neprestano sučeljavanje s moćima zla, jer Đavao je najčešće obučen u sjaj raskoši i obilja

Prva nedjelja Korizme 2020 - a

Među prvim Isusovim porukama bila je i ova: „Obratite se i vjerujte Radosnoj vijesti.“
Postavlja se pitanje: Može li Evanđelje za mene, za tebe biti Radosna vijest?
Može i jest!
Svake nedjelje Evanđelje prikazuje Isusa Krista kao Spasitelja.
              
On je Spasitelj jer se pobjedonosno bori protiv moći Zloga.
              
On je svjetlo svijeta.
              
On je uskrsnuće i život.
Nažalost, povijest je ljudskog roda već od prvih početaka obilježena grijehom.
I naš je život neprestano sučeljavanje s moćima zla.
Ipak, nakon Kristova dolaska sigurni smo u pobjedu.
Gdje se umnožio grijeh, nadmoćno pobjeđuje obilna milost. (Misal – Sv. Pavao)
               Svaki put kad sagriješimo obnavljamo grijeh praroditelja.
               A to znači, živimo kao da Bog ne postoji.
               Nad tim stanjem se ne smiju zatvarati oči, ali ni očajavati.
               Jer, Krist je došao i sav ljudski rod pozvao  obraćenju i životu.
Sjetimo se snažnog događaja iz Isusova života na rijeci Jordanu.
On odlučuje, nakon krštenja, ostaviti  sve i krenuti.
On ostavlja: Kruh-zvanje, vlast i posjedovanje.
Njegovo je opredjeljenje obilovalo kušnjom i borbom da je uzviknuo
:
„Odlazi, Sotono!“
Znao je Isus da je strašan utjecaj Sotone u ljudskoj povijesti.
Njegovo je djelovanje zagonetno, stvarno i djelotvorno.
               Koja je to strašna drama.
               Koji je to strašni dijalog Isusa i Sotone.
Ali Isus je novi Adam. Adam koji ne želi otpasti od Oca i pokloniti se kruhu, karijeri, uživanju.
To je vječna kušnja koju đavao stavlja pred čovjeka. Đavao je najčešće obučen u sjaj raskoši i obilja.

Zar nas na krštenju nisu pitali:
               Odričeš li se đavla?
               I svih djela njegovih?
               I svega sjaja njegova?
Kako je to krasno sv. Petar govorio prvim kršćanima: “Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždere..“ (1.Pet 5,8)
Zar Isus nije u Getsemanskom vrtu rekao svojim učenicima da mole, kako ne bi pali u napast.
Može li dakle svaki krštenik u sebi doživjeti odreknuće, radikalno se oduprijeti đavlu, odbaciti njega, njegova djela i njegov sjaj?

               Ovdje borba može završiti porazno za čovjeka, okrene li se čovjek od Boga.
               On je odmah u grijehu.
               On je odmah u zagrljaju Sotone.

Ustvrdimo, novi Adam, krštenik, nije sam na ratištu i ne smije očajavati.
Ne smije krštenik zatvoriti oči nad tragičnim stanjem ljudskoga roda.
Krštenik mora Isusovu Radosnu vijest učiniti svojom Radosnom vijesti.
I zato iza Isusove Radosne vijesti-Evanđelja kažemo: “Slava tebi, Kriste, Bože, Kralju slave vječne.“
               Isus, mora biti  svjetlo mojoj duši.
               On mora biti život u duhu i istini.
               On diže čovjeka iz grešnog starog stanja u novo obraćeno stanje Ocu.

A sv. Pavao poručuje:

„Uistinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva – po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu – po jednome, Isusu Kristu…. On je svim ljudima na opravdanje, na život!“  (Rim 5,12-19)
I doista, utjelovljenjem Isusa Krista smanjena je vlast đavla i njega se moraju bojati samo oni koji su se udaljili od Boga.
Ako se Sotona stvarno odvojio od Boga i postao otac laži, nesreće, mržnje, zar to moram ja?
Ne približavaj se vragu da te ne ugrize.
               Gospodin je pobjednik i pomaže mi snažno u borbi protiv Zloga.
               Isus je prošao ovom zemljom čineći dobro i ozdravljajući one kojima bijaše ovladao đavao.

Gospodine Isuse, tvoja Radosna vijest o spasenju čovjeka od Zloga, neka učvrsti moje napore u danima Korizme.
Sotono odlazi, a tebi se Gospodine želim približiti.