Kako se iz tame ulazi u svjetlo?

Nedjelja krštenja Gospodinova – 2020.- a

Događaj krštenja Isusova jedan je u nizu događaja kojima se Bog objavljuje i na osobit način komunicira s javnošću.
            
Događaj očitovanja Isusova Božanstva u svečanom izričaju glasa s Neba, koji potvrđuje Isusovo Mesijanstvo riječima: „Ovo je Sin moj ljubljeni...“
            
Ovom veličanstvenom događaju prethodi Izajino proroštvo o „Sluzi Božjemu“ :“Evo Sluge mojeg.... mog izabranika, miljenika duše moje! Na njega sam svog Duha izlio“ (Iz 42,1).
A on je ulazeći u ovaj svijet rekao: „Evo dolazim ... vršiti Bože, tvoju volju“ (Heb 10,7)
              
Ispunjen Duhom Svetim vrši u potpunosti svoju spasiteljsku misiju, te tako postaje i ostaje miljenik Božji.
Na današnji dan glas proroka Izaije u potpunosti se ostvario kako čujemo u evanđeoskom izvještaju o Isusovom krštenju.
            
Tada se rastvori nebo, siđe naj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: "Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi je sva milina!“ (Lk 3,21-22)
Sada više ne govori prorok u ime Božje nego sam Bog i to na najsvečaniji način.
Čitavo Trojstvo nastupa u velikom Bogojavljenju na obalama Jordana.
           Očev se glas čuje kad svjedoči za Sina. 

           
Sin je prisutan u Isusu. 
           
Duh Sveti silazi na vidljiv način povrh njega.
Sine moj, Ljubljeni, ovim riječima Otac naznačuje Isusovu božansku narav.
Bog govori osobno i javno, sav prisutni narod čuje njegov glas.
          
Divan je ovo čin uvođenja Isusa u njegovu spasiteljsku misiju. 
          
Otac i Duh Sveti Svjedoče za njegov identitet Sina Božjega i predstavljaju ga svijetu koji će prihvatiti njegovu poruku.

Tako se povijest spasenja ostvaruje u Kristu sudjelovanjem čitava Presvetog Trojstva.
Danas nam Liturgija upravlja poziv da slavimo Boga koji se objavio Psalmom kojeg smo čuli:
„Prinesite Gospodinu, Sinovi Božji, prinesite Gospodinu slavu imena njegova, poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu.“ (Ps 29)

Sveti Petar, očevidac i svjedok Isusova krštenja, u svojem govoru upravljenom Korneliju prikazuje ovaj događaj kao početak Isusova apostolskog djelovanja.
            
“Vi znate što se događalo... nakon krštenja koje propovijedao Ivan; kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom –njega, koji je prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao“ (Dj 10, 37-38)
U svim tekstovima Isus je prikazan kao ispunjen, „pomazan“ Duhom Svetim.
          
Njegov zemaljski život započeo je djelovanjem Duha Svetoga,
isto tako i njegovo javno djelovanje počinje posebnim zahvatom istoga Duha Svetoga; njega Duh Sveti posve prožima i vodi ga u ispunjavanju njegova poslanja. Na sličan način se događa i s kršćaninom: krštenjem se on rađa na nov život u Kristu djelovanjem Duha Svetoga koji ga opravdava i obnavlja u čitavu njegovu biću stvarajući od njega Božje dijete.
            
Napredujući u dobi svjesno i odgovorno prihvaća dužnosti kršćanskog života. U jednoj životnoj etapi po djelovanju sakramenta Potvrde utvrđuje svoju vjeru koja ga čini valjanim Kristovim svjedokom.
Čitav se život kršćanina odvija pod utjecajem Duha Svetoga i darova Duha Svetoga.
            
Isusovo krštenje usko je povezano sa svakim krštenjem.
            
Toga trenutka postajemo osoba ljubavi nebeskog Oca.
Ovaj blagdan pruža divnu priliku da se sjetimo divnog dara koji nam je darovan na krštenju.
Ovim divnim darom smo obilježeni-opečaćeni da nekom želimo služiti i nekome pripadati.
            
U ovom slučaju Kristu kao Otkupitelju.
            
To je naš izbor.
Posvećujem se tebi, Kriste, ostvarena svjetlosti.
Iz tame prelazimo u svjetlo.
Iz poganstva u vjernike koji slijede Isusov Put.
Isusovo krštenje i Bogojavljenje na Jordanu navješćuje kršćansko krštenje.
            
Isus je posvetio krštenje dajući se sam krstiti.
A vode krštenja ne bi imale moć brisanja grijeha da nisu posvećene dodirom tijela Gospodinova.

            
Da bi krsna milost u kršćaninu donijela plodove on se mora dati voditi Duhom Svetim.
            
Neka nas vodi Duh Sveti do njegove punine i ispunjenja.