Mučenici su svjedočanstvom svoga života izrekli čudesne stvari o Božjoj ljubavi

Božić – Sveti Stjepan - a
Božić je vidimo, osjećamo i uživamo, u pravom smislu riječi najveća svetkovina ljubavi.
             U stvaranju, Bog je tako ljubio čovjeka da ga je učinio na svoju sliku i priliku, a u otkupljenju ljubio ga je toliko da je sama sebe učinio na sliku čovjeka.
               Sin Božji „rodivši se od Djevice Marije... postao je zaista kao jedan između nas, u svemu nama sličan, osim u grijehu“.
           U patnjama križa pruža svijetu ruke bezgranične ljubavi.
Ta radosna i dragocjeno vesela vijest mora svakog dana biti predavana svim ljudima: malim, velikim, siromašnim, bogatim, prezrenim, ožalošćenim, obespravljenim i bolesnim preko onih koji imaju snagu utjelovljenog duha Božjeg u sebi, a to su kršćani.
Sveti Pavao prihvaća Božju objavu i obznanjuje je životom na djelu kad kaže:
             „Bog nekoć govoraše ocima po prorocima... konačno u ove dane, progovori u Sinu",                                      progovori u Svetom Stjepanu, Savle, Savle zašto me progoniš?
               Progovori u tisućama kršćanskih mučenika: mačem ubijenih, konopcima vješanih, na križevima raspetih, bacanih u ralje bijesnim životinjama, mučenih svakovrsnim mukama.
               U svakome od njih bio je i ostao Krist-Bog i čovjek, a oni su ubijajući čovjeka željeli ubiti Krista u njima. Savle, Savle zašto me progoniš?
Ovo je najveća pozornica svijeta na kojoj se propovijeda: Bog u čovjeku je Ljubav.

Kada ponestane ljubavi, i zavlada mržnja, čuju se riječi Zloga: Ubit ću Boga u tebi.
Upravo su proroci i mučenici svjedočanstvom svoga života izrekle čudesne stvari o Božjoj ljubavi. A Sin Božjiutjelovljuje tu ljubav i pokazuje ju živu na kalvariji da je čovjek može opipati u njegovoj osobi.
               Da je može vidjeti u ljubavi sv. Stjepana i mnogih na tisuće mučenika u prva kršćanska vremena.
               Da, Proroci su prenosili Božju Riječ, a Isus je sam Riječ Božja – utjelovljena Riječ koja prevodi Boga u ljudski govor kroz kalvariju i uskrsnuće ali i kroz zajednički mučenički život mnoštva s Kristom raspetih.
Promatrajući događaje utjelovljena i događaje iz Isusova života kao i događaje iz života Crkve,
            
vjernik kršćanin ne živi zatvoren u zemaljske stvarnosti,
            
nego se otvara vječnoj nadi očekujući jednog dana susret oči u oči sa samim Kristom Spasiteljem.
              
Kršćanski slavoluk, na jednom stupu vidi početak spasenja po Kristu, s Kristom i u Kristu, a na drugom vidi svoj kršćanski cilj života opet u vječnosti s Kristom.
Pogledajte i poslušajte
: „ I Riječ tijelom postala i nastani se među nama i vidjesmo njegovu slavu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.“
Otajstvo je to veliko.
Ako ga razumijemo, razumijemo ne samo sebe nego i čitav stvoreni svijet koji je naše bliže i dalje okruženje, koje nema drugu ulogu osim da se očituje slava Božja i ljubav Božja prema Kristu, Sinu svome, po kojem i nas uzdiže u slavu Božju kao posinjenu svoju djecu.
O, da.... Bog je Ljubav!
I mi spoznasmo i povjerovasmo ljubavi koju Bog ima prema nama (1 Iv 4,16)
Veliko je blago skriveno u tom izrazu Svetoga Pisma“ Bog je ljubav“.
            
Tek kada shvatimo dubinu značenja ovoga izraza „Bog je ljubav“ kršćanski duhovni život počinje rasti od onoga prvog začetka u krštenju do onoga kada je kršćanin prosvijetljen Duhom Svetim.
             
Kada je Duh Sveti na djelu kako kaže sv. Stjepan „pun Duha Svetoga“ onda je i kršćanin na djelu.
Da, progovara Bog, na mnoge načine i u sva vremena djelom koja svjedoče i viču:
Ja te ljubim!

Tu prestaje vjera a počinju osjećaji i izričaji:
            
Da, Gospode, tako me ljubiš u svim divnim svojim djelima.
            
Meni je s tobom lijepo.
            
Ti si mi Otac, a ja tvoje dijete.
            
Vječnost ljubavi i sigurnost života idu u korak zajedno.
Hvala Ti! Beskrajno Ti hvala!
Ta osnovna istina o kršćanskom životu, iz kršćanskog srca, prodire duboko u ovaj stvoreni svijet.
              
Pogledajte primjer sv. Stjepana, i Nebo je otvoreno! Krist i kršćani otvaraju nebo, otvaraju prijestolje Božje i ulaze u anđeoske korove.
              
Svi zajedno pjevaju:
              
Svet, Svet, Svet Gospodin Bog Sabaot. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave.
Hosana u visini!
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.
Hosana u visini!
Ti si jedini živi i pravi Bog! Jedini dobar i izvor života, ti si sve sazdao da blagodati obaspeš svoja stvorenja, a mnoge obraduješ i sjajem svoga svjetla.
              
Budi mi hrid zaštite, tvrđava spasenja.
              
U tvoje ruke predajem svoj duh, otkupi me, Gospodine, Bože vjerni.
Upravo ti danas iskazujemo svoju vjernost i mi, znajući da kršćanski put trpljenja i ljubavi, uvijek završava u slavi.
Hvala ti, Gospode!