Isus, utjelovljena riječ, jedini je izvor spasenja i svetosti

Božić - Ponoćka - a

Čestit Vam Božić i sveto Isusovo porođenje!
Ovu noć, velika nam djela učini Gospodin: Svjetlost jarka osvanu, umnoži nam radost i veselje. Obitelji su na okupu.
Sve je u svečanom ruhu.
Ljudi se gibaju uz divne pjesme slaveći čudesna djela Oca vječnosti.

              
Između svih djela, koja Bog vrši u vremenu, najveće je „utjelovljenje Riječi" za otkupljenje svijeta.
            
„Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda, te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.“ (Tit 2, 11-14)    
              
Bio je to i ostao najuzvišeniji izraz milosrdne Božje ljubavi, djelo koje više od bilo kojega slavi Boga i čovjeka.
Ubaštinili smo neizmjerno dobro od „Dobroga“ koje donosi ljudima: oproštenje grijeha i novu civilizaciju „civilizaciju ljubavi“.
U takvoj se ljudskoj i Božjoj civilizaciji utjelovljuje „Kraljevstvo Božje“ koje ostvaruje novi zemaljski i vječni život.
Poslušajmo sv. Pavla:
 
„U njemu, prije stvaranja svijeta, da budemo sveti i neporočni pred njim, u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu... u kome imamo otkupljenje ... po bogatstvu njegove milosti.“ (Ef 1, 4-7)
              
„Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa oživi zajedno s Kristom.... te nas zajedno s njime uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu.“ (Ef 2, 4-6)
Isus, utjelovljena riječ, jedini je izvor spasenja i svetosti.

On je slika nevidljivog Boga, savršen čovjek, koji je Adamovim sinovima vratio sličnost s Bogom, koja je bila izgubljena prvim grijehom.
              
Bez Krista, Boga ne bi mogli zvati Ocem.
              
Bez Krista, ne bi mogli postići s njime prijateljstvo.
              
Bez Krista, nema milosnog dara gledanja Boga licem u lice.
              
Bez Krista, bio bi to samo život stvorenja među ostalim stvorenjima, život koji je lišen svakog nadnaravnog života, i u vremenu, i u vječnosti.
Zato nam je potrebna Objava Božja po Kristu da rasvijetli svijet: On se pojavljuje u tami i u svim ljudskim okolnostima.
Ima razloga, ima puno razloga, zašto se rodio Spasitelj – Krist Gospodin.
Ima puno razloga da mi kršćani noćas:
Pjevamo Gospodinu pjesmu novu.
            
Da, mi noćas navješćujemo spasenje njegovo, i svemu svijetu govorimo o njegovoj Božanko-ljudskoj slavi i slinim njegovim čudesima.
            
I stoga, „raduj se nebo i kliči zemljo“ raduj se kršćanski puče, velika djela Bog čini s nama, ali i mi činimo velika djela s njime.
„On u svim stvarima radi na dobro onih koji ga ljube“ (Rim 8,28).
S njegovim pojavkom niti jedan događaj u prošlosti koji je učinjen od Patrijarha i Proroka nije slučajan.
Svaki se detalj najave o Kristu, u Kristu ispunio: Iz Nazareta dolazi, a rođa se u Betlehemu, gradu Davidovu.
Pitatli su: Zar iz Nazareta, kod toliko umnih i mudrih u Jeruzalemu, može nešto dobrog doći?

              
Može, dijete nam se rodilo, sin nam je darovan!
              
Proroci su i Patrijarsi unaprijed vidjeli ovo.
              
Pred porod, Marija i Josip kreću pješke na put od dvjesta kilometara u grad Betlehem, najmanji i najneznatniji od svih gradova u Palestini, ali upravo iz Betlehema dolazi onaj koji će vladati Božjim narodom, jer tako proriče prorok Mihej (Mih 5,1).
Kako je rečeno, tako Sin Svevišnjega ulazi u povijest ljudskog roda.
Emanuel, Bog s nam, Bog u nama!
Dragi Kršćanine,
              
otvori se, otvori se vječnoj slavi Božjoj,
              
otvori se vječnoj ljubavi Božjoj,
              
otvori se vječnom Duhu Božjem,
              
otvori se Božjoj Providnosti.
S Bogom si netko, bez Boga si nitko.
Bog se u povijesti služio svim onim što je u našim očima maleno, da ostvari svoje veliko djelo.
To je Božji stil djelovanja.
Kršćanin treba, i kršćanstvo treba, imati svoj stil života i svoj stil djelovanja.
Ali, uvijek s objavljenim Bogom po Isusu Kristu u snazi Duha Svetoga.
I to je Božić s nama i u nama! Amen!
Sretan Vam Božić!

          Župnik