Neophodno je da se slušatelji obrate

Kršćanska braćo i sestre  (Sv. Marko - 2019.)
Mještanima, u ovom slučaju i župljanima, čestitam slavlje sv. Marka i želim svim obiteljima Božji Blagoslov.
Rijetke su godine kada se sv. Marko slavi u vazemnoj osmini tj. između Uskrsa i maloga uskrsa tj. osmog dana u tjednu, kada se Isus pojavio u apostolskoj zajednici.
        
Tako će i nastaviti svakog osmog dana on će biti u zajednici slaviti sveta otajstva sa svojima. Osmi dan u tjednu je Nedjelja, pa je tako svaka nedjelja slavlje Kristovog uskrsnuća ili mali uskrs.
         Sv. Marko je najprije bio učenik sv. Pavla, a zatim veći dio svoje službe pratio je sv. Petra i vjerno bilježio što je sv. Petar propovijedao. Tako možemo reći da je Markovo Evanđelje po autoritetu najstarije, jer su to riječi od sv. Petra, o Isusu. A Matejevo Evanđelje je kronološki najstarije. 
         Poslije mučeničke smrti sv. Petra i Pavla u Rimu 64. godine poslije Krista, Marko je otišao propovijedati u sjevernu Afriku i možemo ga držati apostolom afričkog kontinenta. Svoju službu završio je mučenički kao biskup u Aleksnadriji.
A sada pogledajmo ono što Petar radi sa svojom zajednicom. To opisuju Djela apostolska.

Dj 3, 11-26: Nakon što je Petar učinio veliko čudo, ozdravivši hromog čovjeka od rođenja slavnim riječima: „Srebra i zlata nemam, ali ono što imam dajem ti: Ustani i hodaj! Tako su na opće divljenje mnoštva, Petar i Ivan postali centar pažnje i narod se počeo okupljati oko njih u Salomonovou trijemu.
              Tada je Petar održao opet jedan svečan govor.
Središnja točka govora bilo je ime Isusovo.Čudo nad hromim čovjekom učinio je Isus, onaj Isus kojega su Židovi odbacili i predali u smrt. On je uskrsnuo.
             U njegovo se ime dogodilo ovo čudo.
             Židovi su, istina, tako postupili iz neznanja. No na taj su se način ispunila Pisma, u kojima je prorečena Mesijina patnja i smrt.
           „Bog je to tako učinio i navijestio na usta svih proroka, da će Pomazanik trpjeti. Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši.“
Petrova je poruka jasna: neophodno je da se slušatelji obrate.
Isus je naviješteni Mesija i Spasitelj. 

Židovi su prvi pozvani, jer su prvi i primili obećanje Mesije. Petar naglašava da Isus ostvaruje starozavjetna proročanstva svojim:
           davidovskim porijeklom,
           svojim proročkim poslanjem kao Mojsijev nasljednik,
           svojim trpljenjem i ulogom zaglavnog kamena kojega Židovi odbaciše,
           zatim svojim
uskrsnućem donio je svijetu blagoslov koji je obećan još Abrahamu, i nebeskim uzvišenjem zdesne Ocu.
Bog je sva obećanja dana ocima ispunio.
         Kad je Petar završavao govor, posljednje  njegove riječi čuli su i svećenici, hramske starješine i saduceji.
         Dok je narod pod dojmom čuda odobravao njegove riječi, a neki već prihvaćali apostolov nauk, svećenici i saduceji oštro se usprotivili.
         Dali su uhititi Petra i Ivana, a kako se već spuštala noć, bacili su ih u tamnicu.

Lk 24, 35-48: Današnje Evanđelje nastavlja nit jučerašnjeg ukazanja dvojici učenika na putu u Emaus. 
          Nakon što je Isus otkrio Pisma u kojima o njemu piše, za stolom uzima kruh i izriče blagoslov te razlomi i dade dvojici učenika. 
          Nakon toga Isus je isčeznuo.Oni su odmah otrčali u Jeruzalem potražiti jedanostoricu i one koji bijahu s njima. 
          Vijest ih dočeka: „Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu!“. Nato su i njih dvojica ipropovijedali kako su susreli Isusa i prepoznali ga u lomljenju kruha.

I dok su još razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: „Mir vama!“ Zbunjenim i preplašenim apostolima Isus pokazuje probodene ruke i noge. 
         
Nato im reče: “Zar nije trebalo da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Pslamima o meni napisano.“
       
 Tada im otvori pamet da razumiju Pisma: „Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.
               Vi ste tomu svjedoci.“
A kada se obučete u silu Duha Svetoga odozgor, to će te tada i biti. Da je to tako, vidi se iz 'Djela apostolskih'.