Ne bojte se, ne bojte se, dok ja šutim Otac govori

Cvjetnica – 2019.-c

Dođite da uzađemo zajedno na goru Maslinsku, da iziđemo u susret Kristu koji se danas vratio iz Betanije i uputio se prema časnoj i blaženoj Muci u kojoj će svojevoljno dovršiti otajstvo našega spasenja.“ (Božanski časoslov - Cvjetnica)
Sjetimo se danas Božanskog iskaza na brdu Preobraženja:
„Ovo je Sin moj ljubljeni u njemu mi je sva milina...“
Ovaj glas je poradi nas.
Bio je to Božnski certifikat koji glasi:
               Bog je među ljudima. Bog je usred ljudi, „Bog-Čovjek“ Spasitelj svijeta.
               Na njega je sišao Duh Gospodnji, a on donosi obilati rod Bezgranične ljubavi prema svome Ocu i ljubljenom biću Čovjeku.
Bezgranični i vječni plan Božji zapečatit će se krvlju Novoga i vječnoga Saveza.
Danas nam Evanđelje govori o velikim događajima koji slijede:
               Zavjera protiv Isusa i pomazanje u Betaniji.
               Posljednja večera i Judina izdaja.
               Smrtna borba u Getsemaniju i Uhićenje Isusa.
               Isus pred Velikim vijećem a vani se Petar odriče Isusa.
Isus pred Pilatom i ponuda Barabe.
Okrunjenog Isusa izruguju.
Isusov križni put i razapinjanje
Isus na Kalvariji i njegova smrt.
Isusov pogreb
Ovo je Vaš Isus .... uz vas ... s vama...

 

Dragi moji! Ne bojte se, ne bojte se, dok ja šutim Otac govori.
Sve što činim, činim iz ljubavi, i po volji Boga Oca, sjedinjeni u Duhu Svetom.
Primite moj i Očev poljubac ljubavi.
               Ja se uzdižem i s visine nebesa nastavljam bdjeti nad vam.
               Ja Isus iz Nazareta otvaram pristup u vječni život.
               Ja Isus, ne prestajem ljubiti ljudski rod dokle god ljudsku narav iz zemaljske bijede ne podignem u uzvišenu slavu i zajedno sa sobom ne uzveličam one koji slavu zaslužuju.

Požurimo dakle i mi u susret Gospodinu!
Prostrimo svoje srce i dušu pred Gospodina.
Uzveličajmo snagu Ljubavi.
Uzveličajmo snagu Kristove ljubavi ona ima pravo ime: Kristov Križ.
Uzveličajmo i svoju Ljubav- svoj križ i nosimo ga drage volje dokle god On hoće.
I uskliknimo: Slava Tebi Kriste Bože, Kralju slave vječite.
Župnik