Svetost je put za uspostavu boljega svijeta.

Na sv. Misi za branitelje 31. listopada 2017.

Kršćanska braćo i sestre,

Ova večer i ovo naše Bogoslužje u bdijenju velikog kršćanskog blagdana Sviiju Svetih, kao da nas uvodi u ona vremena „ kada ćemo Kristu biti slični, jer ćemo ga vidjeti onakva kakav jest“ (1 Iv 3,2).

Ovdje na zemlji možemo si samo predočiti tu stranu zbilje: „Sada smo djeca Božja, a što ćemo biti, još se nije očitovalo“,piše sv. Ivan.

Svetkovina Svih Svetih pruža nam posebnu priliku da gledamo svijet i sva zbivanja u njemu očima onih koji su već u slavi jer gledaju Krista „onakav kakav jest“, te potpuno drugačije prosuđuju svoj život na zemlji.

U Katoličkoj crkvi ima oko 11 tisuća proglašenih svetaca.

 • Ali Svetkovina Svih Svetih obuhvaća sve koji su „obučeni u bijele haljine“što ih spominje Ivan u Knjizi otkrivenja.
 • To su svi oni koje Isus u svom „Govoru na gori“naziva blaženima.
 • To su oni koji su uspjeli u životu jer su se ravnali prema Božjem Zakonu i Kristovim blaženstvima.

Svetost je put za uspostavu boljega svijeta.

Svetost je utjelovljenje evanđeoskog duha u stvarnost svijeta.

Sjetimo se prvih Branitelja Kritovih evanđeoskih vrijednosti koji su prožeti Duhom Svetim mukotrpno oblikovali povijest. A gotovo su svi umrli mučeničkom smrću.

Zahvaljujući njima biblijsko se gorušičino zrno razgranalo, obuhvatilo cijeli svijet i u njemu djelovalo, a i danas djeluje, poput kvasca.

Zalaganje vjernika postaje kvasac ubačen u brašno svijeta i tako potpomaže da se ljudska povijest razvija „do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove..., istinujući u ljubavi“, kaže Pavao (Ef 4, 13)

 • Kao putokaz prema tom cilju postavljene su Isusove upute iz njegova „govora na gori“.
 • U tom govoru Isus je objavio svoju viziju svetosti.
 • Držeći se kršćnaskog „Ustava svetosti“ svaki čovjek može postati njemu sličan.

Kršćanska braćo i sestre,
mi ovu Sv. Misu prikazujemo za poginule Branitelje iz ovoga mjesta i drago nam je da njima u čast i sjećanje možemo iskazati ljubav u Bogoslužju.

 • To će nas učiniti sretnim bićima. Jer imamo se koga sjećati i koga voljeti.
 • Nameće se pitanje: tko su oni i zašto su dobili titul „branitelja“.

Branitelj nije smo onaj koji nosi pušku i puca i Duh je sv. Branitelj. I svaki svetac je branitelj i svaki katolik čovjek je branitelj. Svaki je otac i majka u obitelji branitelj ako čuva kršćanske vrijednosti vrijednosti, ako čuva svoju obitelj od poroka.

Jedno je zajedničko svima:
Čuvati i njegovati one vrijednosti koje čine život i sve ostale kulturno-religiozne vrijednosti prostora na kojem se živi. To obilježava njegova narod i prostor na kojem živi.

 • Tako je Branitelj najpozvani čuvati te vrijednosti.
 • I većina katolika vjernika čuva te vrijednosti i spreman je ako treba i život dati.

Moje je iskustvo branitelja u ratu i miru izuzetno bogato.

 • Istina, malo se razlikuje od ove sredine u kojoj stvarni živući ratni branitelj nije uvijek na braniku svojih kršćanskih vrijednosti.

Ne zaboravimo, Očeva ljubav prema nama srž je naše vjere i naše nade dok hodočastimo prema utemeljitelju koji je raspet za uspostavu civilizacije ljubavi i svih drugih kršćanskih vrijednosti.

 • Nije čudo da su duše Božjih branitelja u rukama Božjim, piše knjiga Mudrosti.
 • Njihovo spasenje pripada Bogu „koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu“ piše knjiga Otkrivenja (7,10).
 • Ista ta knjiga govori o Božjoj intervenciji na svršetku povijesti kada povijest više neće postojati.

Postojat će samo vječnost.

Kršćanski branitelj mora realno gledati na životni razvoj i duhovno dozrijevanje svoje i svoga naroda i jedino je tako i moguće shvatiti što je život s Bogom i za Boga ili što je svetost koja se postiže.

Ne nalazi se svetost samo u molitvi kako to mnogi misle, ona se uvijek postiže skladom života u kojem tijelo i duh pronalaze Stvoritelja i stoje na braniku očuvanja hijerarhije vrijednosti u stvorenom svijetu.

Nije dobro iz nekih pogodovanja tijelu iskriviti sliku kršćanskog katoličkog branitelja.

 • Za svetost je vrlo često potrebna promjena mentaliteta uhodanih navika.

Od desetak izabranih branitelja hrvatskih katoličkih vrijednosti u ovome mjestu, samo dvoje troje praktično žive i svjedoče ono što im je sveta braniteljska dužnost.

A što je s ostalima?

 • Razlikuju li oni desnu i lijevu stranu i znaju li gdje je pravo dobro, a gdje zlo.

Svaki je od nas pozvan biti branitelj da bi i ovim časnih braniteljima koji su izgubili živote za očuvanje vrijednosti koje su postojale i postoje na ovom prostoru iskazali iskreno poštovanje, a ne dvolično.

 • Blagdan Sviju Svetih i ovo večerašnje Bogoslužje poziva da budemo Božji ljudi.

Obraćeni Augustin u teškim trenucima više puta ponavlja: Ako su mogli mnogi i ini, zašto ne bi i ti, Augustine!.
Započeo je i tada uspio. Uspio je biti jedan od najvećih kršćanskih branitelja.

Obraćeni sv. Pavao piše da sve može u onome koji ga jača, a to je Krist.

Ako je život bez Krista, teško se može biti branitelj kršćanskih katolički vrijednosti.