Blizu je Gospodin onima koji ga traže

Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu 2017.-a
Poštovani, tražite li Gospodina?
Prorok Izaija poručuje:
„Tražite Gospodina dok se može naći… Nek bezbožnik put svoj ostavi i neka se vrati Gospodinu koji je velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti – riječ je Gospodnja. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su visoko puti moji iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli.“ Iz 55, 6-9)
Istina, čovjek svojim duhom i radom sve više širi svoje gospodstvo nad prirodom.
To mu je božansko poslanje (Post. 1,28)
Plodovi toga rada i osvajanja, istraživanja i dostignuća sve više postaju zajedničko dobro ljudske obitelji.
Ali, javlja se pitanje smisla i vrijednosti čovjekove djelatnosti.
Koja je svrha svih ti napora?

 • Ako je to samo gomilanje stvari koje za par godina bacamo na deponij i palimo, čemu to?
 • Nagli veliki napredak čovjekova dostignuća na području materijalnog svijeta mijenja često i sadržaj religioznog razmišljanja.     
 • Vidimo da čovjek mnoge stvari ne koristi dugo, a onda ih baca.
 • Često je i problem, gdje baciti? Mnoge stvari brzo ustanovi da mu i ne trebaju.

Ali Boga čovjek stalno treba.

 • Čovjek ne može ostvariti svoje čovještvo bez Boga.
 • Ne može postići svoj smisao, riješiti svoje otuđenje u materiji.

U pravu je onda Izaija kad kaže. „Tražite Gospodina dok nije kasno."

U Hrvatskoj se raspada svaki treći ili četvrti brak.
Što to čovjek traži?
Mi kršćani ipak na vrijednost ljudske djelatnosti gledamo očima vjere.
Krasno to govori i Psalmista u pslamu 145:
„Blizu je Gospodin onima koji ga traže.“
Znanstvenici istražuju nešto što je osnova materije
O kakvoj se osnovi radi?
Naime, znanstvenici žele naći temeljni „građevinski blok“ materije. To bi mogla biti jedna čestica ili skup čestica.
Još nitko u to nije siguran.
Prvi fizičar koji to otkrije steći će nagradu moći, slavu i priznanje cijeloga svijeta.
Traženje toga građevinskog bloka nije ništa novo.
Stari Grci Leukip i Demokrit postavili su zamisao "ATOMA"  400 godina prije Krista.

 • Međutim ti dijelovi atoma još uvijek su golemi u usporedbi sa substancama koje su kasnije otrkivene:
 • Što čini silu da je materija uvijek na okupu i istoj distanci to još ni iz bliza nije na vidiku.

Svakako čestitamo fizičarima, ako pronađu osnovu materije i ako je fizičari pronađu, što će imati u rukama?
Ništa od trajne vrijednosti ako se tu zaustave.

 • Tražeći česticu „Bog“ vrijedno je jedino ako nas ono vodi do većeg slavljenja Svemogućeg Boga koji je sve stvorio.
 • Bog je isto tako velik u najmanjim pojedinostima kao i u svim velikim.

Tko je onda kao Bog?
Nitko

 • I nijedan ljudski duh ne može prodrijeti u otajstvo Boga: od uvijek i zauvijek, svugdje i na svakom mjestu.
 • Ljubav, ljubav, po ljubavi i od ljubavi.
 • Ljubazan, srdačan, koji tješi, prijatelj, brat, otac, majka, milosrdan, pun samilosti, snage, pomoći, oslobođenja, spasenja....

Zanimljivo kako to vidi Sv. Pavao u svom pismu Filipljanima:
„Meni je živjeti Krist.“

 • On svjedoči duboku ljubav i privrženost  prema životu s Kristom i u Kristu.
 • Sav život proistječe od Krista, sve je djelovanje usmjereno prema Kristu.

To piše Pavao koji se mogao kao apostol, mistik, znanstvenik natjecati s drugima, ne on želi biti svima jednak.
Time je zacrtao ispravan put kršćaninu, bratsko zajedništvo i međusobno poštivanje u poniznosti.

 • Dakle sve je milost i dar od Boga.
 • Sve od Boga dolazi.
 • Za vjernika je najveća radost pripadati Bogu i slijediti ga.

Treba paziti, jer u čovjeku uvijek nanovo izbija oholost.
Nju on može nadvladati jedino vjerom u Boga Stvoritelja i Spasitelja.