Majčinska i djevičanska uloga BDM Marije

Duhovna obnova 8. srpnja 2017. -a

Kršćanska braćo i sestre!

U Knjizi postanka (3,15), prvom navještaju Radosne vijesti, istaknuta je bliska povezanost između Spasitelja i njegove majke. To je bilo naše lipanjsko razmatranje.

Danas želimo obogatiti svoju spoznaju o Blaženoj Djevici Mariji na temelju drugih proročkih tekstova u kojima je istaknuta majčinska i djevičanska uloga Mesijine majke.
Proroci ga vide kao nasljednika Davida kralja jer je njemu i njegovu potomstvu obećano kraljevstvo koje će trajati uvjeke ( 2 Sam 7).

Kralj je u tadašnje vrijeme bio prvi promicatelj i čuvar vjere u jedinoga Boga: koji je svoj narod izabrao, njemu se objavio po ocima (Abrahamu, Izaku , Jakovu) , te konačno po svom sluzi Mojsiju sklopio savez vječni na Sinaju.

Kralj je stoga bio po svojoj funkciji prvi čuvar saveza Božjega s narodom te se brinuo za hram, kult i svećenstvo.

Zato je za narod kralj bio vidljivo OČITOVANJE VOLJE BOŽJE, pa je stoga i nazvan „Mesija“, POMAZANIK JAHVIN.

Ipak, pobožni Izraelci iskustveno su doživljavali da svi kraljevi nisu bili dostojni svoga poziva i poslanja.
Griješili su, pa što više i sablažnjavali narod zavodeći ga čak da štuju i poganska božanstva. Narod je tada proživljavao teške duhovne krize.

Bog zato svome narodu podiže proroke koji u ime Boga govore: ohrabruju narod u vjeri,
odvraćaju od poganstva,
potiču čisti kult i prorokuju DOLAZAK IDEALNOG KRALJA, MESIJE, koji će u potpunosti biti posrednik između Boga i ljudi te istiniti izraz volje Božje.

Za nas je posebno interesantno proroštvo Izaije i Miheja proroka jer uz dolazak Mesije povezuju i njegovu majku.

Izaija u 7,14 prorokuje: „Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!“

Počev od prvog proroštva u Post 3,15, Bog je polako spremao Mesijin dolazak na svijet. Saborska konstitucija o Crkvi „Lumen gentium“ 55 ističe:
„Ti prvi dokumenti, kako ih danas u Crkvi čitamo i shvaćamo u svjetlu daljnje i potpune Objave, korak po korak sve bliže iznose na vidjelo lik žene, Otkupiteljeve majke.

Nju je, ako je gledamo u tom svjetlu, proročki zacrtalo već obećanje o pobjedi nad zmijom, dano prvim roditeljima poslije pada u grijeh.

U Izaijinu tekstu prikazuje se Mesijina majka kao djevica koja će u Novom zavjetu kod sv. Mateja 1, 18-23 i sv. Luke 1,30-33 biti ISUSOVA MAJKA.

Stoga danas posebno gledamo na Izaijin tekst koji postaje izvorište za tumačenje naravi i uloge Otkupiteljeve majke, Blažene Djevice Marije.

Božja obećanja i pomoć ne izostaju.
Sam Bog daje znak spasenja. Bit će to Emanuel koga će roditi djevica.

Više puta govori Izaija o znaku tog djeteta.

Znak u prorokovim prilikama, kada kralj ne vjeruje, očituje trajnu Božju vjernost.

Zato i kliče: „Čujete, dome Davidov“ ( 7, 13).

Prorok u zanosu vjere naviješta Božju vjernost i vječnu inicijativu u procesu spasenja.

Dok nevjerni čovjek (kralj) odbacuje Božji znak, dotle Bog sam, ljubavlju, pobjeđuje grijeh kralja i naroda i u djetetu, kraljevu nasljedniku, obećava spasenje.

Prorok nadalje tom djetetu pridaje i svojstva idealnog kralja.

Imat će svojstva koja će očitovati samu prisutnost Boga.

Dijete će biti nosilac vrhovne vlasti. Dakle, kralj.

Bit će divni savjetnik, oboružan božanskom snagom, bit će kao Otac vječni, knez mironosni (Iz 9,5).

Vladat će u „pravu i pravednosti“ ( Iz 9,6; Jer 33, 15).

Bit će to dijete zakoniti nasljednik iz Davidova potomstva: mladica iz panja Jišajeva ( Iz 11,1) .

Bit će kao pomazanik Jahvin, Mesija, obasut i darovima Duha Svetoga (Iz 11,2-5).

Bio je to znak da je povijest i spasenje u Božjim rukama.
Znak je to kralju i narodu, a i Bogu na slavu kao znak vječan, neprolazan“ (Iz 55,13).

Znak je da će Davidov dom podizati sam Bog prisutan u svojim izabranicima iz Davidove dinastije: S nama Bog.

I drugi proroci govorit će isto tako protiv lažnih vođa, kraljeva, pastira naroda i najavljivati da će sam Bog iz Davidova potomstva podizati narodu Dobroga pastira koji će ih okupljati i spašavati.

Proroci usmjeravaju navještaj uz majčinstvo i djevičansko rođenje.

Djevica, mlada žena, porodom će osigurati nastavak Davidove dinastije i omogućiti ispunjenje Božjih obećanja i konačnog spasenja.

Djevica tako iz ovoga prororoštva pridonosi osiguranju spasenja u Kristu, u kome se u potpunosti ispunilo proroštvo, kako to tumači sv. Matej 1, 22-23.

Stoga se u ovoj djevici skupljaju sva obećanja i blagoslovi Božji obećavani narodu.

Djevica je u tom smislu u punom značenju riječi Djevica, Majka Otkupitelja Isusa Krista.

I prorok Mihej u 5,1 konkretizira MAJČINSTVO Mesije „koji će vladati nad Izraelom“.

Majka će ga roditi u Betlehemu, Davidovu gradu.

Bit će dakle Davidov potomak.

On će osigurati blagostanje zemlje i uspostaviti mir jer Njegov je iskon od davnina „od vječnih vremena (Mih 5,1).

„On – on je mir“ (5,4) .

On će biti u punom smislu riječi Emanuel. S nama Bog.

Stoga i majka Emanuelova iz Izaije i Miheja, kraljica, jest u punom smislu Marija, majka Isusa Krista u kom se čovječanstvu očitovao sam Bog.

Zato i Emanuelova majka jest bila i ostaje izvor NADE u konačno spasenje koje ona donosi svojim porodom Isusa Krista.