Raspored djevojaka za uređenje crkve 2018/2019.

RASPORED  PO GRUPAMA ZA UREĐENJE ŽUPNE CRKVE 2018/2019.

 

Prva grupa

 

Šesta  grupa

 

1.

Matea Protrkić

 

1.

Antonela Brezonjić

 

2.

Mihaela Iličević

 

2.

Anita Marić

 

3.

Klara Pušeljić

       
           
           

Druga Grupa

 

Sedma grupa

 

1.

Marina Agatić

 

1.

Ivana Udovičić

 

2.

Tamara Pušeljić

 

2.

Ivona Lukač

 

3.

Andrea Marić

       
           
           

Treća Grupa

 

Osma  grupa

 

1.

Anđela Grgić

 

1.

Ilijana Ivančić

 

2.

Ivona Ivanković

 

2.

Stažija Lukač

 
     

3.

Katarina čančar

 
           
           

Četvrta grupa

       

1.

Kristina Iličević

       

2.

Drgana Martinović

       

3.

Magdalena Šiljić

       
           
           

Peta grupa

       

1.

Anđa Babić

       

2.

Ivana Šiljić

       

3.

Antonela Aničić