Naši Mladi na Interliberu u Zagrebu

Mladi župe Novo Selo – Balegovac otputovali su 12. studenoga 2016. u Zagreb na sajam knjiga – Interliber. Odluku o putovanju u Zagreb donijelo je Vijeće zajednice mladih, uzimajući u obzir potrebu srednjoškolaca, osobito maturanata, za prikupljanjem literature neophodne prilikom polaganja državne mature. Troškove putovanje pokrila je Župa, no Vijeće mladih odlučilo je da će svi koji putuju uplatiti po 15 KM, a sav prihod ide u novoosnovanu fondaciju mladih kojom će se financirati svi budući projekti.
(tekst i fotografije priredila Ivana Agatić)