VJENČANJA U 2014.

 


Dana 26. travnja 2014. u našoj crkvi sklopili su brak: KAJICA MARTINOVIĆ I JOSIP JAKUPIĆ

**********


Dana 27. srpnja 2014 u našoj crkvi sklopili su brak: KRISTINA SLIŠKOVIĆ I TOMO LUKAČ

 

**********Dana 9. kololvoza u našoj crkvi sklopili su crkveni brak: IVANA GRGIĆ I ILIJA BARIŠIĆ

********


Dana 16. kolovoza 2014. u našoj crkvi sklopili su brak: ILIJA KLJAJIĆ I MARIJA ĆULAP 

**************


Dana 23. kolovoza 2014. u našoj ckrvi sklopili su crkveni brak: DRAGAN bABIĆ I MARIJA jURIĆ.

 

 

Raspored vjenčanja u 2014.

  • Kajica Martinović i Josip Jakupić  26. travnja 2014.
  • Kristina Slišković i Tomo Lukač   27.srpnja 2014.
  • Ružica Popić i Ilija Barišić           6. travnja 2015.
  • Ivana Grgić i Ilija Barišić             9. kolovoza 2014.
  • Marija Ćulap i Ilija Kljajić           16. kolovoza 2014.
  • Marija Jurić i Dragan Babić         23. kolovoza 2014.