NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA RADI ZAVJETNI KIP U BRONCI

Na sv. Nikolu 6. prosinca 2016. predstavnici Župnih vijeća zajedno sa Župnikom boravili su u ateljeju akademskog kipara g. Josipa Marinovića u Zagrebu. Dogovorili smo izradu Zavjetnog kipa GOSPE BRZE POMOĆI za našu crkvu, koji će se odliti u bronci. Visina kipa je 180 centimetara. Izrada skica i originala te odljev skulpture u radionici za odljev umjetničkih djela "Ujević" trebao bi biti gotov u travnju. 2017. g.