Papa: Marija Bogorodica je Božji dar čovječanstvu

SVETKOVINA MAJKE BOGORODICE U VATIKANU

Majka Božja je vlastoručni Božji potpis na čovječanstvu – kazao je papa Franjo za vrijeme svečanog Misnog slavlja u bazilici Svetoga Petra

Majka Božja je vlastoručni Božji potpis na čovječanstvu – kazao je papa Franjo za vrijeme svečanog Misnog slavlja u bazilici Svetoga Petra povodom svetkovine svete Marije Bogorodice, 1. siječnja 2018. Njeno štovanje nije samo duhovno pravilo ponašanja, nego nužnost kršćanskoga života. Pogled na majku nas potiče da odbacimo nepotrebni teret i ponovno otkrijemo ono što je važno – rekao je Papa te nastavio – Majčin dar, dar svake majke i svake žene toliko je dragocjen za Crkvu koja je Majka i Žena. Dok muškarac često apstrahira, postavlja tvrdnje i nameće ideje, žena i majka je u stanju čuvati, u srcu povezivati i oživljavati. Kako naša vjera ne bi postala puka ideja ili puki nauk, svima nam je potrebno majčinsko srce koje čuva Božju nježnost i koje osjeća ljudske otkucaje srca.

U svojoj je propovijedi Papa promišljao o dimenzijama takve milosrdne Crkve koja sluša. Otkad je Gospodin u Mariji postao čovjekom, Bog više ne postoji bez svoga čovještva – kazao je Sveti Otac usmjeravajući svoj pogled na Isusovo utjelovljenje: Ljudsko tijelo, koje je Isus primio od svoje majke, sad je njegovo tijelo te će zauvijek to biti. Toga se prisjećamo kad kažemo Majci Božjoj: Bog je blizu čovječanstvu poput djeteta svojoj majci koja ga nosi u svojoj utrobi.

U Mariji, Majci Božjoj, Bog se učinio malenim – nastavio je papa Franjo – postao je tvar kako bi bio poput nas, a ne samo da bi bio s nama. To je čudo, novost! Čovjek više nije sam, on više nije siroče, već je zauvijek dijete. Godina započinje tom novošću. Iz te se utjehe, tog dokaza ljubavi, može izvesti stav za ljude – rekao je Papa – stav zaštite života, služenja životu koje se sastoji u tomu da se prihvati, voli i podupire svaki život od majčine utrobe do duboke starosti, kao i onaj koji trpi i koji je bolestan, do neugodnog, pa čak i odbojnog života.

Osvrćući se na Evanđelje dana, Sveti je Otac govorio o dvije Marijine krjeposti: Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu (Lk 2,19). Prvo se dotaknuo riječi „pohranjivati“ te je napomenuo da nam božićni izvještaj ne donosi nijednu Marijinu riječ. Ona je u tišini i u jednostavnosti čuvala Božju riječ i nalog. Na to bi se danas trebali ugledati vjernici. Ta nam šutnja govori – nastavio je Papa – da je i nama potrebna tišina ako želimo nešto sačuvati. Nužno je u šutnji promatrati jaslice. Ako svakodnevno odvojimo nekoliko trenutaka u šutnji kako bismo bili s Bogom, sačuvat ćemo svoju dušu, sačuvat ćemo svoju slobodu od nagrizanja banalnosti potrošnje i od omamljivanja reklamama, sačuvat ćemo dušu od širenja ispraznih riječi i nadmoćnog valovlja ispraznog razgovora i buke.

Druga je Marijina krjepost „prebiranje“. Marija je prebirala radosti i boli, nade i strahove, svjetla i sjene, promišljala, u svom ih je srcu Bogu predala bez ogorčenja, bez povlačenja u samu sebe – kazao je papa Franjo. Tako je čuvala te stvari. Čuvamo stvari tako što ih povjeravamo: tako što život ne prepuštamo strahu i nevolji ili praznovjerju; tako što se ne zatvaramo u sami sebe ili ne težimo zaboraviti, nego pretvarajući sve u dijalog s Bogom. I tada dolazi Bog kojom smo na srcu da bi se nastanio u našem životu.

Sveti je Otac pred kraj napomenuo da je tajna Majke Božje: potiho čuvati sve stvari i iznositi ih pred Boga, a kao što nam Evanđelje donosi, to se događalo u njenom srcu. Srce nas potiče da usmjerimo pogled na srž osobe, njene osjećaje i život. Srce Majke Božje je središte od kojeg počinjemo iznova: U njezinom srcu kuca srce Crkve. Današnja nam svetkovina govori da ako želimo napredovati, moramo se vratiti unatrag: započeti iznova od jaslica, od Majke koja u rukama drži Boga – kazao je na kraju papa Franjo