Bit obraćenja je u tome da čovjek odloži prijašnje ponašanje i zaživi po Evanđelju (pepelnica -2021.)

Bit obraćenja je u tome da čovjek odloži prijašnje ponašanje i zaživi po Evanđelju (pepelnica -2021.)

Jl 2, 12-18: Joel je jedan od dvanaest malih proroka i njegovo se ime spominje samo u ovoj knjizi u Starom Zavjetu. Knjiga je pisana proročkim stilom, s obrisima apokaliptičkog proročanstva. U tematici pisanja dotiče područje duhova, ali su mu glavne teme: pokora, post i molitva. Današnji tekst upravo se bavi jednom od ovih tema, a to je 'poziv na pokoru'. Vro je živopisan u načinu pisanja, pa tako istu temu podupire s mnoštvom zakićenih riječi, kao što su: posteć, plačuć, kukajuć razderanih haljina dok se obraćate onome koji je sama nježnost i milosrđe, koji je spor na srdžbu i bogat dobrotom. Tu su i mnogi drugi vanjski znakovi pokorničkih dana kao što su: sionska truba i mnoštvo okupljenog naroda od staraca do djece, te svećenika koji žrtve prinose, neka svi žaluju s riječima „Smiluj se, Jahve, svojemu narodu!“

2 Kor 5,20-6,2: Apostol se Pavao u svemu ravna ljubavlju, pa tako i u današnjem tekstu, koja se pokazala na križu. Krist je umro da ljudi ne žive više sebi, nego Bogu. S Kristom je nastupilo novo vrijeme. Tko se nalazi „u Kristu“, novi je stvor. Stari je svijet nestao, a novi nastao. Cijelo je čovječanstvo sudbonosno među sobom povezano u grijehu i smrti preko Adama. Zato je moguće da novi Adam – Krist – sudbinski poveže ljude na život kao što ih je stari Adam povezao na smrt. Bog nam je povjerio službu pomirenja...., stoga pomirite se s Bogom! Milost Božja ne smije biti uzaludna, ... evo, sad je vrijeme milosti i spasa.

Mt 6, 1-6. 16-18: Isus nastavlja  dopunjavati i nadograđivati vrline i kreposti svojih učenika. Tako upozorava da kršćanska svetost koja tvori dobra djela, Gospodin treba vidjeti, a ne činiti ih, da bi samo javnost vidjela. Ono što je vjernog Židova činilo pravednim (svetim) jesu: Milostinja, molitva i post. Vrlo je to često činjeno usiljeno i bučno u javnosti. U ovim područjima treba slijediti način kako je to Isus činio. On je svojim primjerom i svojim poukama poučavao učenike da treba i kako treba moliti. Molitva treba biti ponizna pred Bogom i pred ljudima. Ona mora biti više izraz srca nego usana i puna povjerenja u Očevu dobrotu. Isus naglašava osobito ustrajnost u molitvi. Tako je potvrđen jasan stav, da u molitvi biva uslišan onaj tko moli s vjerom u ime Isusovo, i traži prosvjetljenje i potporu Duha Svetoga. U molitvi mora biti uključeno oproštenje drugome, i dobro onoga koji nas progoni, a nadasve moliti za dolazak Kraljevstva Božjega i zaštitu u vrijeme kušnje.