Javnost je zbunjena, što se to događa? (sr.1.tj.k.g.)

Javnost je zbunjena, što se to događa? (sr.1.tj.k.g.)

Heb 2, 14-18: Nakon što je Pisac poslanice Hebrejima, u prvom poglavlju, temeljito predstavio Isusa kao Božjeg sina, u drugom poglavlju Isusa predstavlja kao Sina čovječjega. I Krist i ljudi potječu od Boga. Zato su i braća. A bratska ljubav obvezuje Krista da braći pomogne. Stoga je on proslavljen brat ljudi. Jučer smo istaknuli, kako je Krist uzeo udjela u tijelu i krvi djece Božje, te tako postao sličan braći i sestrama u svemu, da bi pomogao postati milosrdni i vjerni veliki svećenik koji će dati zadovoljštinu za grijehe naroda. Budući da je sam trpio i bio kušan, može pomoći onima koji su iskušavani. Providnost Božja i povijest Božjeg djelovanja idu u korak, što se vidi iz odluke da spasi ljude, a spasenje će se odvijati svećeničkom službom. Stoga, da bi Krist spasio Abrahamove potomke kao svećenik, morao je pripadati Abrahamovu potomstvu. Ta je potreba samo uvjet jer je podređena Božjem otkupiteljskom planu. Krist je za tu ulogu posjedovao potrebna svojstva u savršenom stupnju, a to je vjernost i milosrđe prema ljudima.

Mk 1, 29-39: Pokrajina Galileja i grad Kafarnaum su Isusovo omiljeno područje u kojem Isus rado djeluje. Područje uz Galilejsko more je u Isusovo vrijeme gusto naseljeno i ispresijecano starim trgovačkim putevima. Grad Tiberijada bio je udaljen od Kafanauma samo 16 km. U njemu su bile toplice s poznatim vrućim kupkama. Tu se liječilo dosta bolesnika koji su brzo čuli za Isusa i kreću tražiti zdravlje. Isus je zaista u kratko vrijeme susreo veliko mnoštvo i ozdravio mnoštvo bolesnika. Danas se spominje ozdravljenje i Petrove punice, ali i mnoštvo drugih bolesnika s raznim bolestima. Marko donosi vijest da je cijeli grad nagrnuo k vratima, i sve je bolesne ozdravljao. Među bolesnicima su mnogi koji su imali Zlog duha, i njih je ozdravljao, ali njima zabranjuje govoriti „jer su ga znali“. Marko prikazuje Isusa kako nastoji sakriti svoj identitet Sina Božjega sve dok, po njegovoj smrti na križu ne postane očit. Ovo ne znači da je sotona znao u potpunosti otajstvo Kristove službe, ali ono što je znao bilo je dovoljno, ako ne ostane u tajnosti da rimska vlast reagira prije nego je to potrebno. Oni bi to doživjeli kao ustanak protiv rimske okupacije. Ljudi su naime očekivali da će Mesija biti politički vođa. Stoga je bilo nužno da čudesa idu u korak s naučavanjem kako bi se razjasnila narav KRALJEVSTVA BOŽJEGA koje je Isus došao najaviti i da bi se prikazalo stvarno poslanje Mesije.