Farizejski „kvasac“ fermentira zlo

Farizejski „kvasac“ fermentira zlo  (XXVIII.tj.pet.)

Ef 1. 11-14: Nakon uvodnog dijela Poslanice u kojem smo čuli riječi: “Bog nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Kristu kao što nas je odabrao u njemu prije stvaranja svijeta da budemo sveti bezgrešni pred njim“, sada možemo reći i koji su to blagoslovi. Ima ih šest. Prvi je poziv izabranih na blaženi život koji je započeo sjedinjenjem vjernika s proslavljenim Kristom. Drugi blagoslov je sadržaj te svetosti u božanskom posinstvu čiji je izvor i uzor Isus Krist. Treći blagoslov je povijesno otkupiteljsko djelo po križu Kristovu. Četvrti blagoslov je objava „Otajstva“. Peti blagoslov je izabranje Izraela, Božjeg „djela“ da u svijetu bude svjedokom mesijanskog očekivanja. Pavao pripada tom narodu. Šesti blagoslov je poziv poganima da budu sudionici spasenja nekoć pridržanog Izraelu.
Ni to nije sve, Pavao ide dalje. „U Kristu smo pozvani na udio u baštini i predodređeni smo po odredbi onoga koji sve čini po odluci svoje volje.“ Dakle, sve što Bog čini, on čini s odlukom i voljom, predodređuje i određuje. Sve je puno Stvoriteljeve različitosti i moći. Bog želi da čovjek zna tu istinu, a do čovjekove je slobodne volje odlučiti se za dobro koje Bog želi. Jedino smo tako na pohvalu njegove slave. U Kristu smo čuli RIJEČ ISTINE evanđelja-radosne istine o svome spasenju i u Kristu vjerujući zapečaćeni smo Duhom Svetim. Za Pavla je Evanđelje riječ istine koja je očitovana u Duhu istine, i nije neko propovijedanje, nego sam izvor Istine. Stoga čovjek koji je poslušao riječ istine i u nju povjerovao zapečaćuje se Duhom Svetim. Nažalost, ima mnogo ljudi koji su slušali, ali su ostali nevjernici i nisu primili pečat Duha Svetoga. Božji pečat: kao što je prvi čovjek stvoren na Božju „sliku i sličnost“ tako u drugom preporođenju (krštenju) tko god dobije Duha Svetoga od njega je opečaćen te prima Stvoriteljevu sliku. Mogli bi to reći i ovako: Duh Sveti čini: svetim onoga kome je bio uliven, a Duh mudrosti čini ga mudrim, Duh razumnosti čini razumnim, Duh savjeta , sigurnim i promišljenim, Duh jakosti , jakim; Duh znanja, učenim, Duh pobožnosti, pobožnim; Duh straha, bojaznim. On je pečat ili jamac Božje slike. Prema tome on je zalog, predujam-kapara, za otkupljenje posinovljenja na hvalu njegove slave. Svaki čovjek koji primi ne samo Duha Svetoga nego Duha Svetoga obećanja istodobno stječe predujam-kaparu baštine Božjeg kraljevstva. Svaka suradnja s Duhom Svetim je već ispunjenje njegova obećanja, a naš predujam je time veći.

Lk 12, 1-7: Tisuće i tisuće su pred Isusom, ali on se obraća učenicima: „Čuvajte se kvasca farizejskog, tj. licemjerja. Ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće saznati.“ Nadalje, vama kao svojim prijateljima kažem: „Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo... nego bojte se onoga koji ima moć nauditi duši“. Ali vi se ne bojte, vas sam nazvao prijateljima.